Zgasł i to na świeczniku. - Cytaty w Butelce

Zgasł i to na świeczniku.


zgasł-i-to-na-świeczniku
władysław piekarskizgasłtonaświecznikuzgasł ina świecznikui to nazgasł i to nai to na świecznikuzgasł i to na świeczniku

Przyjaciel na świeczniku - to przyjaciel stracony.Jeśli stoisz na świeczniku, staraj się nie zasłaniać światłą.Cichym szep­tem na­wiązała się namiętność. I do­tykiem codzien­ności zgasł płomień pożąda­nia, co ku niebu wzla­tywał, by po­tem spaść ... w prze­paść wchodzących westchnień Ten ogień jeszcze nie zgasł, wciąż tlo­ny is­kra­mi nadziei Wi­dok ty­siąca gwiazd przyćmiony blas­kiem tych oczu Kieliszek wy­bor­ne­go wi­na cieniem Twoich ust Naj­lep­szy ja... nie wart cząstki Ciebie In­tymność, na­miętność i zaan­gażowa­nie zle­wają się w jedno Mówią - na pochyłe drze­wo to i ko­za wejdzie. To pewne. Na to z nagą gałęzią niejed­na chętnie.Po­wol­ny rozkład związku i miłości jest jak śmierć o której wie tyl­ko dwo­je ludzi. Ta­ka tra­gedia w świecie, który się kur­czy, który prze­licza­my już na dni, na mi­nuty , na chwi­le te złe i dob­re, na uśmie­chy i na łzy po to by za chwi­le odejść i wma­wiać so­bie, że to prze­cież i tak nie miało by sensu.