Zło idzie z duchem czasu.


zło-idzie-z duchem-czasu
marchand de sommeilzłoidziez duchemczasuzło idzieidzie z duchemz duchem czasuzło idzie z duchemidzie z duchem czasuzło idzie z duchem czasu

Kiedy religia rodzi się i tworzy w jakimś państwie, idzie zwyczajnie z duchem rządu, pod którym powstaje: ci bowiem, co ją przyjmują, i ci, co ją rozszerzają, nie znają prawie innych pojęć o rządzie, niż pojęcia państwa, w którym się zrodzili.Są sytuacje, w których zło działa szybko, gwałtownie, z nagłą, miażdżącą siłą. Natomiast dobro z reguły działa wolniej, potrzebuje czasu, aby się objawić i dać świadectwo. Więc dobro często się spóźnia i - przegrywa.Z miłością jak z masłem. Od czasu do czasu trochę chłodu utrzymuje je w świeżości.Z miłością jest jak z masłem. Od czasu do czasu trochę chłodu utrzymuje je w świeżości.Od czasu do czasu trzeba grzeszyć, bo inaczej traci się uciechę z cnoty.Wódka, jak mówi Edmund Szerucki, to jest człowiek, z którym można porozmawiać. Od czasu do czasu.