Wolę napis:


wolę-napis-wstęp-wzbroniony-aniżeli-wyjścia-nie
stanisław jerzy lecwolęnapiswstępwzbronionyaniżeliwyjścianiewolę napiswstęp wzbronionywyjścia nienie mawyjścia nie ma

śli­makom Q_wa wstęp wzbroniony! SAŁATA Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić dla kogo właściwie są wywieszki Wstęp jest najważniejszą częścią książki. Nawet krytycy czytają wstęp.Na dziesięć osób, które przychodzą prosić mnie o pomoc, wolę być oszukany przez dziewięciu, aniżeli - odesłać z pustymi rękami jednego człowieka będącego rzeczywiście w potrzebie.Gdy się dobrnie do siedemdziesiątki, to się je lepiej, śpi głębiej, czuje raźniej, aniżeli wówczas, gdy człowiek ma trzydzieści lat. Jest prawdopodobnie znacznie zdrowiej mieć kobiety w głowie, aniżeli w ramionach...Każdy dół ma drogę do wyjścia.