Wewnętrzne pragnienia są nie do stłumienia. - Cytaty w Butelce

Wewnętrzne pragnienia są nie do stłumienia.


wewnętrzne-pragnienia-są-nie-do-stłumienia
kamil ejsymontwewnętrznepragnienianiedostłumieniawewnętrzne pragnieniapragnienia sąsą nienie dodo stłumieniawewnętrzne pragnienia sąpragnienia są niesą nie donie do stłumieniawewnętrzne pragnienia są niepragnienia są nie dosą nie do stłumieniawewnętrzne pragnienia są nie dopragnienia są nie do stłumienia

Is­tnieć, otóż to: pić sa­mego siebie nie mając pragnienia.Trzeba mieć zawsze coś do pragnienia, by nie być nieszczęśliwym swym szczęściem.chy­ba już czas aby zro­bić remanent włas­ne­go życia ta­ki mały audyt dob­re na prawo złe na lewo wewnętrzne biuro sprawiedliwości przep­ro­wadzi dochodzenie su­mienie wy­da wyrok zalecenia zos­taną prze­kaza­ne do realizacji w try­bie natychmiastowym może zdążę z audytem przed końcem mo­jej kadencji *** Dział: Dialo­gi wewnętrzne *** Zbig­niew Małecki Żadna beznadziejność nie jest tak smutna jak beznadziejność wczesnej młodości, kiedy w duszy są tylko pragnienia.Nie usiłuj naginać biegu wydarzeń do swoich pragnień, lecz swoje pragnienia naginaj do biegu wydarzeń - a będziesz szczęśliwym.Nie usiłuj naginać biegu wydarzeń do swoich pragnień, lecz swoje pragnienia naginaj do biegu wydarzeń - a będziesz szczęśliwy.