Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwo - Cytaty w Butelce

Uczyć się i nie myśleć to strata czasu, myśleć i nie uczyć się to niebezpieczeństwo


uczyć-ę-i-nie-myść-to-strata-czasu-myść-i-nie-uczyć-ę-to-niebezpieczeństwo
konfucjuszuczyćsięniemyślećtostrataczasuuczyćniebezpieczeństwouczyć sięi nienie myślećstrata czasumyśleć ii nienie uczyćuczyć sięuczyć się isię i niei nie myślećmyśleć to stratamyśleć i niei nie uczyćnie uczyć sięsię to niebezpieczeństwouczyć się i niesię i nie myślećnie myśleć to stratamyśleć to strata czasumyśleć i nie uczyći nie uczyć sięuczyć się to niebezpieczeństwouczyć się i nie myśleći nie myśleć to stratanie myśleć to strata czasumyśleć i nie uczyć sięnie uczyć się to niebezpieczeństwo

Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie co powinni myśleć, to unikniemy wielu nieporozumień.Miłości trzeba się uczyć i jeszcze raz uczyć; ten proces nie ma końca.Uczyć innych to uczyć się po raz drugi.Po pierwsze - uczyć się, po drugie - uczyć się i po trzecie - uczyć się.Lepiej uczyć się rzeczy nieużytecznych niż nie uczyć się niczego.Po pier­wsze - uczyć się, po dru­gie - uczyć się i po trze­cie - uczyć się. Learn, learn, learn! (ang.) Ler­nen, ler­nen und nochmals ler­nen. (niem.)