Trzy­maj się sen­su rzeczy, a słowa się znajdą. - Cytaty w Butelce

Trzy­maj się sen­su rzeczy, a słowa się znajdą.


trzy­maj ę-sen­su-rzeczy-a słowa ę-znajdą
cycerontrzy­maj sięsen­surzeczya słowa sięznajdątrzy­maj się sen­susen­su rzeczya słowa się znajdątrzy­maj się sen­su rzeczy

Trzy­maj się rzeczy, a słowa przyjdą same.Opa­nuj treść, a słowa się znajdą.Is­totą rzeczy­wis­tości jest sens. Co nie ma sen­su, nie jest dla nas rzeczy­wis­te. Każdy frag­ment rzeczy­wis­tości żyje dzięki te­mu, że ma udział w ja­kimś sen­sie uniwersalnym.Trzy­maj swoich przy­jaciół blis­ko, ale jeszcze bliżej trzy­maj swoich wrogów. Keep your frien­ds clo­se, but keep your ene­mies clo­ser. (ang.) Pozwól mówić sercu, a słowa same się znajdą. Tylko serce trafia do serc, nie zimne rozumowanie.Szew­cze, trzy­maj się kopyta!