Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjacielami, a z nieprzyjaciół tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi. - Cytaty w Butelce

Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjacielami, a z nieprzyjaciół tak, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.


tak-postępuj-z-przyjaciółmi-aby-nie-stali-ę-nieprzyjacielami-a-z-nieprzyjaciół-tak-żeby-jak-najprędzej-stali-ę-tobie-przyjaciółmi
pitagorastakpostępujprzyjaciółmiabyniestalisięnieprzyjacielaminieprzyjaciółtakżebyjaknajprędzejtobieprzyjaciółmitak postępujpostępuj zz przyjaciółmiaby nienie stalistali sięsię nieprzyjacielamiz nieprzyjaciółnieprzyjaciół takżeby jakjak najprędzejnajprędzej stalistali sięsię tobietobie przyjaciółmitak postępuj zpostępuj z przyjaciółmiaby nie stalinie stali sięstali się nieprzyjacielamia z nieprzyjaciółz nieprzyjaciół takżeby jak najprędzejjak najprędzej stalinajprędzej stali sięstali się tobiesię tobie przyjaciółmitak postępuj z przyjaciółmiaby nie stali sięnie stali się nieprzyjacielamia z nieprzyjaciół takżeby jak najprędzej stalijak najprędzej stali sięnajprędzej stali się tobiestali się tobie przyjaciółmiaby nie stali się nieprzyjacielamiżeby jak najprędzej stali sięjak najprędzej stali się tobienajprędzej stali się tobie przyjaciółmi

Tak postępuj z przyjaciółmi, aby nie stali się nieprzyjaciółmi; a z nieprzyjaciółmi tak się obchodź, żeby jak najprędzej stali się tobie przyjaciółmi.Tak postępuj z przy­jaciółmi, aby nie sta­li się niep­rzy­jaciółmi, a z niep­rzy­jaciółmi tak, żeby jak naj­prędzej sta­li się to­bie przyjaciółmi.Nie powiedziałabym, że biedni stali się biedniejsi, ale że stali się bardziej świadomi swej biedy.A biada milczącym o Tobie, że mając mowę, stali się niemymi.Żadnemu z tych, którzy nie przykładają większego wysiłku do tego, aby Go znaleźć, i którzy uważają się za bezpiecznych, żadnemu z nich nie udzieli O mocy, aby stali się dziećmi Bożymi.Tak postępuj ze słabszym, jak chciałbyś aby postępował z tobą mocniejszy.