Szczęście nie znosi za sobą pościgu. Napastowane - odwraca się i zaczyna prześladować napastnika.


szczęście-nie-znosi-za-sobą-pościgu-napastowane-odwraca-ę-i-zaczyna-prześladować-napastnika
stefan Żeromskiszczęścienieznosizasobąpościgunapastowaneodwracasięzaczynaprześladowaćnapastnikaszczęście nienie znosiznosi zaza sobąsobą pościgunapastowaneodwracaodwraca sięi zaczynazaczyna prześladowaćprześladować napastnikaszczęście nie znosinie znosi zaznosi za sobąza sobą pościguodwraca sięodwraca się isię i zaczynai zaczyna prześladowaćzaczyna prześladować napastnikaszczęście nie znosi zanie znosi za sobąznosi za sobą pościguodwraca się iodwraca się i zaczynasię i zaczyna prześladowaći zaczyna prześladować napastnikaszczęście nie znosi za sobąnie znosi za sobą pościguodwraca się i zaczynaodwraca się i zaczyna prześladowaćsię i zaczyna prześladować napastnika

Także my, pięćdziesięciolatkowie, mamy swoje szczęście nie za sobą, lecz przed sobą!Szczęście - tutaj nic nie da się zrobić za pieniądze. Szczęście ma do czynienia z sercem i z miłością - a te są za darmo.Miłość kobiety to tylko podmuch i odwraca się jak wiatr.Jeśli za­mykasz za sobą drzwi przeszłości, nie za­bieraj za­pachu ze sobą. Jeśli już je zam­knąłeś, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza.Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się wtedy, gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich.Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie zacznie żyć dla bliźnich.