Słyszałeś kiedyś o tym, że na każdym uchu sie­dzi suf­ler? Słuchaj dru­gim uchem. - Cytaty w Butelce

Słyszałeś kiedyś o tym, że na każdym uchu sie­dzi suf­ler? Słuchaj dru­gim uchem.


słyszałeś-kiedyś-o tym-że na każdym-uchu-sie­dzi-suf­ler-słuchaj-dru­gim-uchem
emilia szumiłosłyszałeśkiedyśo tymże na każdymuchusie­dzisuf­lersłuchajdru­gimuchemsłyszałeś kiedyśkiedyś o tymże na każdym uchuuchu sie­dzisie­dzi suf­lersłuchaj dru­gimdru­gim uchemsłyszałeś kiedyś o tymże na każdym uchu sie­dziuchu sie­dzi suf­lersłuchaj dru­gim uchemże na każdym uchu sie­dzi suf­ler

Bieda, gdy suf­ler uważa się za reżysera.Słyszałeś kiedyś skargę umarłego? -zapytała. - Nie, doña Eduviges. - Tym le­piej dla ciebie.Czas to pieniądz złego ka­rawa­na cuchnie /suf­ler/ ...ale jedzie Psychiczne grzechy rodzą się z za­nie­cha­nia. Tyl­ko to, o czym mil­czy­my wy­wołuje w dru­gim poczy­cie zo­bowiąza­nia. Prze­biegłość nie wy­raża swoich życzeń wprost, bo jest świado­ma, że da tym sa­mym czy­tel­ny i na­leżny powód odmowy.Po pier­wsze - uczyć się, po dru­gie - uczyć się i po trze­cie - uczyć się. Learn, learn, learn! (ang.) Ler­nen, ler­nen und nochmals ler­nen. (niem.) Nie słuchaj ludzi,którzy mówią,że świat jest czarny Bo jest i biały Gdy skończy się burza mówią,że szklan­ka się stłukła Bo była słaba Gdy trze­ba było moc­no ją trzymać mówią,że miłości nie ma Bo otar­li się o nieszczęśliwą Gdy obok praw­dzi­wa czekała mówią,ze ludzkość jest mądra Bo ra­tuje mi­liony zag­rożonych żyć Gdy za ro­giem człowiek mal­tre­tuje zwierzę Nie słuchaj,gdy mówią Ci jak masz żyć Nie przeżyją nicze­go za Ciebie