Prawda jest śpiącą królewną, której strzeże smok pożerający tych, co się do niej zbliżają. - Cytaty w Butelce

Prawda jest śpiącą królewną, której strzeże smok pożerający tych, co się do niej zbliżają.


prawda-jest-śpiącą-królewną-której-strzeże-smok-pożerający-tych-co-ę-do-niej-zbliżają
aleksander Świętochowskiprawdajestśpiącąkrólewnąktórejstrzeżesmokpożerającytychcosiędoniejzbliżająprawda jestjest śpiącąśpiącą królewnąktórej strzeżestrzeże smoksmok pożerającypożerający tychco sięsię dodo niejniej zbliżająprawda jest śpiącąjest śpiącą królewnąktórej strzeże smokstrzeże smok pożerającysmok pożerający tychco się dosię do niejdo niej zbliżająprawda jest śpiącą królewnąktórej strzeże smok pożerającystrzeże smok pożerający tychco się do niejsię do niej zbliżająktórej strzeże smok pożerający tychco się do niej zbliżają

Samotność jest przyjemnością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni.Prawda nie ma nic do czynienia z liczbą tych, którzy są o niej przekonani.Sa­mot­ność jest przy­jem­nością dla tych, którzy jej pragną i męką dla tych, co są do niej zmuszeni.W śpiewa­niu to jest właśnie naj­przy­jem­niej­sze - śpiewać tyl­ko z in­ny­mi, nig­dy sa­memu, słyszeć, jak głosy spla­tają się, ocierają o siebie, do­tykają raz szor­stko, raz gład­ko, zbliżają się do siebie i opuszczają.Los strzeże tych, których pozbawia sławy.Nic nie jest stałe na tym świecie, ale książki zbliżają się do tego ideału.