Próżno­waniem po­niża się da­ry natury.


próżno­waniem-po­ża ę-da­ry-natury
mikołaj kopernikpróżno­waniempo­niża sięda­rynaturypróżno­waniem po­niża siępo­niża się da­ryda­ry naturypróżno­waniem po­niża się da­rypo­niża się da­ry naturypróżno­waniem po­niża się da­ry natury

Da­ry natury Pyszna jak zdro­wa żywność Cu­da miodowe Krys­ty­na Sz. 19.09.2013r.Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić, Bo jako lotny nie ma pieszego dogonić?Jeżeli za­leczę choć jed­no serce, nie będę żyła na próżno. Jeżeli choć jed­nej po­mogę rozterce, jed­nej ra­nie ulgą posłużę, Jeżeli jed­ne­go małego ptaka z pow­ro­tem do gniaz­da włożę, Nie będę żyła na próżno...Nic, co człowiek ro­bi, nie po­niża go tak bar­dzo jak nienawiść.Aby techno­logia była uda­na, rzeczy­wis­tość mu­si mieć pier­wszeństwo nad kształto­waniem opi­nii pub­licznej, gdyż na­tury nie da się oszukać.Dob­ra ra­da to coś, co człowiek da­je, gdy jest już za sta­ry by da­wać zły przykład.