Pieniądz jest dobry, ale w pomyśle, w portfelu, w banku, w handlu, w ruchu, nie w środku mózgu i serca. - Cytaty w Butelce

Pieniądz jest dobry, ale w pomyśle, w portfelu, w banku, w handlu, w ruchu, nie w środku mózgu i serca.


pieniądz-jest-dobry-ale-w-pomyś-w-portfelu-w-banku-w-handlu-w-ruchu-nie-w-środku-mózgu-i-serca
janusz stanisław pasierbpieniądzjestdobryalepomyśleportfelubankuhandluruchunieśrodkumózgusercapieniądz jestjest dobryale ww pomyślew portfeluw bankuw handluw ruchunie ww środkuśrodku mózgumózgu ii sercapieniądz jest dobryale w pomyślenie w środkuw środku mózguśrodku mózgu imózgu i sercanie w środku mózguw środku mózgu iśrodku mózgu i sercanie w środku mózgu iw środku mózgu i serca

Nowość nie zawiera się nigdy w pomyśle, ale w jego ujęciu.Kobiety mają nie dający się naśladować talent wyrażania swoich uczuć bez używania żywych słów. Ich wymowność tkwi w łonie, w ruchu, w postawie, w spojrzeniach.W narodzie tkwi artysta, ale nie w jego polityce, nie w jego zewnętrznych przemianach, tylko w tym, co jest w narodzie wieczne: w jego odrębności od wszystkich innych narodów, w rzeczy niezmiennej i odwiecznej - w rasie.Wszystko jest poezją, ale pieniądz nie jest poezją. Ale też pieniądz jest niczym, sam z siebie immanentnie nie istnieje, został wymyślony, jest niczym, choć w tym świecie do tego doszło, że pieniądz jest wszystkim, wszystko można kupić, najgenialniejsze dzieła sztuki, ludzi nawet można kupić, oczywiście tych sprzedajnych, ale poezji się nie kupi.Talent bez dyscypliny jest jak ośmiornica na wrotkach. Jest dużo ruchu, ale nigdy nie wiadomo czy do przodu, w tył, czy też w bokPrzeciętny Polak nie ma w sobie krzty mistycyzmu w stosunku do potęgi pieniądza. Lubi dobrze zjeść, wypić, pokazać się, spędzić życie w wygodzie i zostawić coś tam dzieciom. W waszych rękach pieniądz się nie płodzi, nie kochacie go.