Pamiętajcie, że głowa jest ponad sercem.


pamiętajcie-że-głowa-jest-ponad-sercem
stefan wyszyńskipamiętajcieżegłowajestponadsercemże głowagłowa jestjest ponadponad sercemże głowa jestgłowa jest ponadjest ponad sercemże głowa jest ponadgłowa jest ponad sercemże głowa jest ponad sercem

Mężczyzna głową czuje, myśli, sądzi; Kobieta sercem, więc nie dziw, że błądzi.W dobrym małżeństwie głową jest mężczyzna, a sercem kobieta.Kobieta żyje sercem, głową albo namiętnością.Czego nie możesz załatwić głową, załatw sercem.Świat nie jest piłką footballową, Świat się podbija głową! głową! głową!Pamiętajcie, że człowiek nie ma wyboru. Musi być człowiekiem.