Ocal swo­je marzenia.


ocal-swo­-marzenia
h. jackson brownocalswo­jemarzeniaocal swo­jeswo­je marzeniaocal swo­je marzenia

Każdy dzień, to ideal­ny dzień, by zacząć spełniać swo­je marzenia.Ser­ce, jak fir­ma­ment, ma swo­je me­teory, swo­je ko­mety, swo­je błyskawice.Uk­radnij ją dzi­siaj i ocal przed deszczem Ocal jej wiarę gdy taką ma jeszcze Otul ją og­rzej i uk­ryj w ramionach Nie cze­kaj nim zgaśnie ulewą stłamszona Roz­chyl języ­kiem jej us­ta czerwone Po­daruj uśmie­chy ra­dości ochronę Niena­widzę upadać Więc ocal mnie Dob­rze jest mie­szkać w lęku i pop­rzez strach słyszeć swo­je zęby, dob­rze jest dop­ro­wadzić swo­je życie do zagłady i ra­no na powrót je zacząć.