Niedobrze, gdy lud jest egoistą.


niedobrze-gdy-lud-jest-egoistą
emil zolaniedobrzegdyludjestegoistągdy ludlud jestjest egoistągdy lud jestlud jest egoistągdy lud jest egoistą

Niedobrze gdy lud jest egoistą.W życiu mu­si być dob­rze i niedobrze. Bo jak jest tyl­ko dob­rze, to jest niedobrze.Niedobrze, gdy rozum jest specjalistą od krótkich dystansów.Niedobrze, gdy brudną sprawę ujawnia czysty przypadek.spróbuj zro­zumieć in­nych gdy coś ich bo­li lub gdy im smut­no i proszę cię nie bądź tyl­ko piep­rzo­nym egoistą Lud nie będzie ładu przes­trze­gał, gdy brak mu żywności.