Nie tylko kobiety przekonują się, że z naszej rycerskości został już prawie sam pancerz.


nie-tylko-kobiety-przekonują-ę-że-z-naszej-rycerskoś-został-już-prawie-sam-pancerz
anonimnietylkokobietyprzekonująsiężenaszejrycerskościzostałjużprawiesampancerznie tylkotylko kobietykobiety przekonująprzekonują sięz naszejnaszej rycerskościrycerskości zostałzostał jużjuż prawieprawie samsam pancerznie tylko kobietytylko kobiety przekonująkobiety przekonują sięże z naszejz naszej rycerskościnaszej rycerskości zostałrycerskości został jużzostał już prawiejuż prawie samprawie sam pancerznie tylko kobiety przekonujątylko kobiety przekonują sięże z naszej rycerskościz naszej rycerskości zostałnaszej rycerskości został jużrycerskości został już prawiezostał już prawie samjuż prawie sam pancerznie tylko kobiety przekonują sięże z naszej rycerskości zostałz naszej rycerskości został jużnaszej rycerskości został już prawierycerskości został już prawie samzostał już prawie sam pancerz

Został - mówiła z dumą zimą trzydziestego dziewiątego roku, gdy tylu jego kolegów z harcerstwa ruszyło w Karpaty, dalej przez Rumunię na Zachód. Nie ruszył się nie tylko dlatego, że zostałaby sama; został, bo widział przygodową pozę tych, którzy szli, bo rozumiał, że tu będzie trudniej i Kobiety traktują małżeństwo jako bezpieczną przystań znacznie częściej, niż się do tego przyznają, i co więcej, przekonują się z czasem, że nie zawiodło ono tych nadziei.Mędrzec łowi bez przynęty, sam bowiem już został schwytany.Właściwie to nawet trochę żałuję, że udałem się jakoś taki, że dużo wiem, i prawie wszystko przemyślałem. Co z tego mam? Nic. Tylko zniechęcenie.Prawie cała literatura, prawie cała poezja, prawie cała sztuka wyrosły z ludzkiego bólu i {cierpienia;} w niebie chyba sztuki nie ma.Nic na świecie nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent - nie ma nic powszechniejszego niż ludzie utalentowani, którzy nie odnoszą sukcesów. Nie uczyni niczego sam geniusz - nie nagradzany geniusz to już prawie przysłowie. Nie uczyni niczego też samo wykształcenie - świat jest pełen ludzi wykształconych o których zapomniano. Tylko wytrwałość i determinacja są wszechmocne.