Nie poznamy prawdy, nie znając przyczyny.


nie-poznamy-prawdy-nie-znając-przyczyny
arystotelesniepoznamyprawdynieznającprzyczynynie poznamypoznamy prawdynie znającznając przyczynynie poznamy prawdynie znając przyczyny

Nie poz­na­my praw­dy, nie znając przyczyny.Otóż miłość nie jest niczym innym, jak radością połączoną z ideą przyczyny zewnętrznej, a nienawiść niczym innym, jak smutkiem połączonym z ideą przyczyny zewnętrznej.Światło prawdy spada na nas z bezlitosną szczerością, w świetle prawdy obojgu nam diabelsko nie do twarzy.Są prawdy, których nie wystarczy dowieść, ale które trzeba dać uczuć; do tych należą prawdy moralne.Lepiej poznamy kogoś po godzinie zabawy, niż po roku rozmów.Dob­ry ad­wo­kat nig­dy nie za­daje py­tania, nie znając odpowiedzi.