Nie bogactwa czynią człowieka szczęśliwym, ale dobre ich używanie. - Cytaty w Butelce

Nie bogactwa czynią człowieka szczęśliwym, ale dobre ich używanie.


nie-bogactwa-czynią-człowieka-szczęśliwym-ale-dobre-ich-używanie
miguel de cervantesniebogactwaczyniączłowiekaszczęśliwymaledobreichużywanienie bogactwabogactwa czyniączynią człowiekaczłowieka szczęśliwymale dobredobre ichich używanienie bogactwa czyniąbogactwa czynią człowiekaczynią człowieka szczęśliwymale dobre ichdobre ich używanienie bogactwa czynią człowiekabogactwa czynią człowieka szczęśliwymale dobre ich używanienie bogactwa czynią człowieka szczęśliwym

Nie bogactwa czynią człowieka szczęśliwym, ale dobre ich użycie.Bogactwa nigdy nie dały cnoty, ale cnota nieraz dała bogactwa.Bogactwa nigdy nie dały cnoty, ale cnota nieraz dała bogactwaKochać nie oznacza dawać coś ze swego bogactwa, ale ukazywać innym ich własne bogactwo.Słabość ludzi wydaje nam ich dusze, czyni ich potrzebującymi. Bez przywar byliby zamknięci w sobie i nie potrzebujący niczego. Dopiero ich wady nadają im smak i czynią pociągającymi.Człowiek dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy.