Może umarli żyją tylko w naszej świadomości i gdy umrze ostatni człowiek na ziemi - wszyscy przestaniemy istnieć. - Cytaty w Butelce

Może umarli żyją tylko w naszej świadomości i gdy umrze ostatni człowiek na ziemi - wszyscy przestaniemy istnieć.


może-umarli-żyją-tylko-w-naszej-świadomoś-i-gdy-umrze-ostatni-człowiek-na-ziemi-wszyscy-przestaniemy-istnieć
stefan napierskimożeumarliżyjątylkonaszejświadomościgdyumrzeostatniczłowieknaziemiwszyscyprzestaniemyistniećmoże umarliumarli żyjążyją tylkotylko ww naszejnaszej świadomościświadomości ii gdygdy umrzeumrze ostatniostatni człowiekczłowiek nana ziemiziemiwszyscywszyscy przestaniemyprzestaniemy istniećmoże umarli żyjąumarli żyją tylkożyją tylko wtylko w naszejw naszej świadomościnaszej świadomości iświadomości i gdyi gdy umrzegdy umrze ostatniumrze ostatni człowiekostatni człowiek naczłowiek na ziemina ziemiwszyscy przestaniemywszyscy przestaniemy istniećmoże umarli żyją tylkoumarli żyją tylko wżyją tylko w naszejtylko w naszej świadomościw naszej świadomości inaszej świadomości i gdyświadomości i gdy umrzei gdy umrze ostatnigdy umrze ostatni człowiekumrze ostatni człowiek naostatni człowiek na ziemiczłowiek na ziemiwszyscy przestaniemy istniećmoże umarli żyją tylko wumarli żyją tylko w naszejżyją tylko w naszej świadomościtylko w naszej świadomości iw naszej świadomości i gdynaszej świadomości i gdy umrzeświadomości i gdy umrze ostatnii gdy umrze ostatni człowiekgdy umrze ostatni człowiek naumrze ostatni człowiek na ziemiostatni człowiek na ziemi

Śmierć jest tylko rozpłynięciem się w świadomości wszechrzeczy, a także - bo i dlaczego by nie? - w świadomości naszych uczuć i myśli.Siła filmu polega na tym, że trafia on do naszej podświadomości, a nie do naszej świadomości.Uważam, że najrozkoszniejsza wolność, jaką cieszy się człowiek na Ziemi, polega na tym, że może żyć, jeśli tylko tego pragnie, nie potrzebując pracować.Tylko człowiek ambitny i zarozumiały, próżny i zazdrosny chce wyperswadować innym, że jedyna jest tylko droga badania i poznania natury, a jedynie głupiec i człowiek bez rozwagi może w to uwierzyć.Nie można przeżywać tego, że się istnieje, bez świadomości, że kiedyś się umrze.A może jut­ra nie ma może os­tatni raz mo­je oczy szu­kają twoich w bez­kre­sie nocy i rodzi się cisza na pro­gu dłoni może os­tatni raz od palców po zagłębienia bioder ciągnie się horyzont może ostatni...