Miłość- pod wiatr szła Z dru­giego końca świata Cu­dow­ne lata Krys­ty­na A.Sz. 28.05.2016r. ____5/7/5____   - Cytaty w Butelce

Miłość- pod wiatr szła Z dru­giego końca świata Cu­dow­ne lata Krys­ty­na A.Sz. 28.05.2016r. ____5/7/5____  


miłość-pod-wiatr-szła-z-dru­giego-końca-świata-cu­dow­ne-lata-krys­ty­na-asz-28052016r-575- 
krystamiłośćpodwiatrszładru­giegokońcaświatacu­dow­nelatakrys­ty­naasz28052016r575 pod wiatrwiatr szłaszła zz dru­giegodru­giego końcakońca świataświata cu­dow­necu­dow­ne latalata krys­ty­napod wiatr szławiatr szła zszła z dru­giegoz dru­giego końcadru­giego końca światakońca świata cu­dow­neświata cu­dow­ne latacu­dow­ne lata krys­ty­napod wiatr szła zwiatr szła z dru­giegoszła z dru­giego końcaz dru­giego końca światadru­giego końca świata cu­dow­nekońca świata cu­dow­ne lataświata cu­dow­ne lata krys­ty­napod wiatr szła z dru­giegowiatr szła z dru­giego końcaszła z dru­giego końca świataz dru­giego końca świata cu­dow­nedru­giego końca świata cu­dow­ne latakońca świata cu­dow­ne lata krys­ty­na

Splątały włosy Deszczo­we kłosy i wiatr Tęcza mus­ka wzrok Krys­ty­na A.Sz. 18.05.2016r. ___5/7/5___ źre­nica w źrenicę niech dzieje się ktoś mówi nie wypada miłość nie liczy lat od początku do końca świata głos ma pielęgnując ok­ruchy pa­mięci wra­cają we śnie ty je­go on ciebie Krys­ty­na A.Sz. 31.05 2016r.Aniel­skość duszy Swym da­rem rozświet­la mrok Uro­da serca Krys­ty­na A.Sz. 30.05.2016r. ___5/7/5___ Sreb­rna lameta Pośród pro­myków tańczy Niebiański widok Krys­ty­na A.Sz. 17.05.2016r. *w formę haiku 5/7/5 ujęłam pop­rzed­ni wiersz tros­ki na siebie godzi z lo­sem choć ten cza­sem płata żni­wiarz życia za­biera lata lecz nie poddaje w duszy młoda w oczach miłość mieni na wi­dok dzieci ser­ce płomieni gorące na zaw­sze dla niej słońcem Krys­ty­na A.Sz. 25.05.2016r.z nieba sreb­rna lameta z pro­myka­mi tańczy ma­low­niczy pejzaż Krys­ty­na A.Sz. 17.05.2016r.