Małżeństwo jest instytucją. Więc czy nie za mało pracowników? - Cytaty w Butelce

Małżeństwo jest instytucją. Więc czy nie za mało pracowników?


małżeństwo-jest-instytucją-więc-czy-nie-za-ło-pracowników
stanisław jerzy lecmałżeństwojestinstytucjąwięcczyniezamałopracownikówmałżeństwo jestjest instytucjąwięc czyczy nienie zaza małomało pracownikówmałżeństwo jest instytucjąwięc czy nieczy nie zanie za małoza mało pracownikówwięc czy nie zaczy nie za małonie za mało pracownikówwięc czy nie za małoczy nie za mało pracowników

Małżeństwo to wspaniała instytucja, ale ja nie jestem jeszcze gotowa, by stać się instytucją.Kostium bikini - nigdy nie wiadomo, czy jest go za mało, czy za dużo.Małżeństwo jest instytucją przyprawiającą człowieka o mdłości, chyba, że obie strony mają dość szmalu, aby trzymać się od siebie z daleka.Małżeństwo to kara za miłość, a karą za małżeństwo jest rozwód.Nie chodzi tu więc o to, czy ktoś jest słaby, czy sil­ny, tyl­ko - czy może przet­rwać miarę swo­jego cier­pienia, mo­ral­ne­go czy fizycznego.Mówię panu, kochany przyjacielu, niemiło się przekonać, że człowiek nie może urzeczywistnić swojego marzenia, bo sił za mało ma albo za mało zdolności. A przez cały czas jest się takim udanym facetem!