Komunizmu nie da się obronić w żaden sposób. To była totalna porażka. Z kolei spóźnieni antykomuniści, których pełno w Polsce, na Węgrzech czy w Słowenii, na pytanie, dlaczego nasze życie bywa nadal tak podłe, skoro kapitalizm jest lepszy od socjalizmu, odpowiadają: Ponieważ to jeszcze nie jest prawdziwy kapitalizm. Nadal rządzi nami wąska grupa komunistów. Dlatego [...]


komunizmu-nie-da-ę-obronić-w-żaden-sposób-to-była-totalna-porażka-z-kolei-spóźnieni-antykomuniś-których-pełno-w-polsce-na-węgrzech-czy-w
slavoj Žižekkomunizmuniedasięobronićżadensposóbtobyłatotalnaporażkakoleispóźnieniantykomuniściktórychpełnopolscenawęgrzechczysłoweniipytaniedlaczegonaszeżyciebywanadaltakpodłeskorokapitalizmjestlepszyodsocjalizmuodpowiadająponieważtojeszczeprawdziwykapitalizmnadalrządzinamiwąskagrupakomunistówdlategokomunizmu nienie dada sięsię obronićobronić ww żadenżaden sposóbbyła totalnatotalna porażkaz koleikolei spóźnienispóźnieni antykomuniściktórych pełnopełno ww polscena węgrzechwęgrzech czyczy ww słoweniina pytaniedlaczego naszenasze życieżycie bywabywa nadalnadal taktak podłeskoro kapitalizmkapitalizm jestjest lepszylepszy odod socjalizmujeszcze nienie jestjest prawdziwyprawdziwy kapitalizmnadal rządzirządzi naminami wąskawąska grupagrupa komunistówdlatego []komunizmu nie danie da sięda się obronićsię obronić wobronić w żadenw żaden sposóbbyła totalna porażkaz kolei spóźnienikolei spóźnieni antykomuniściktórych pełno wpełno w polscena węgrzech czywęgrzech czy wczy w słoweniidlaczego nasze życienasze życie byważycie bywa nadalbywa nadal taknadal tak podłeskoro kapitalizm jestkapitalizm jest lepszyjest lepszy odlepszy od socjalizmuponieważ to jeszczejeszcze nie jestnie jest prawdziwyjest prawdziwy kapitalizmnadal rządzi namirządzi nami wąskanami wąska grupawąska grupa komunistów

Nie jest ważne, czy w Polsce będzie kapitalizm, wolność słowa, czy będzie dobrobyt - najważniejsze, aby Polska była katolicka.Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie wymyślili, powiedzieli, napisali coś przed nami. Nie zawsze były to rzeczy dobre, potrzebne czy też chociażby prawdziwe. Jest już jakoś tak na tym świecie, że niektórzy ludzie nadal coś wymyślają, mówią lub piszą. Więc może należy się z tym zapoznać? Ot, choćby po to, aby stwierdzić czy warto było tracić czas na przeczytanie ich.Tragedią klasycznego liberalizmu, a także utopijnego socjalizmu, była wiara, iż ludzie w każdym pokoleniu i w każdej nowej umowie społecznej mogą odrzucić przeszłość i przebudować od nowa swe instytucje. Ludzie w pewnych granicach mogą zmieniać i siebie samych, i społeczeństwo, ale wiedzy o własnej potędze towarzyszyć musi świadomość jej ograniczeń. Jest to najstarsza i najtrwalsza prawda o kondycji ludzkiej, jeśli ta ma nadal ludzką pozostać.czy do pa­na mam pytanie może niech tak już zostanie ja nie mówię pan nie słucha lek­ka w ser­cu zawierucha kiedy spoj­rzy mi pan w dłonie ja ru­mieńcem się zasłonię nie wyk­luczam to jest rada da­mie prze­cież nie wypada cza­sem cisza nie dopowie co od daw­na sie­dzi w głowie in­nym ra­zem szep­tu pora ro­bi z wie­szcza amatora te­raz gdy jest pan tak blisko może skończmy już to wszystko choć im bliższe jest rozstanie chcę roz­począć to kochanie Życie to misja. Każda inna definicja życia jest fałszywa i prowadzi tych, którzy ją wyznają, na manowce. Religia, nauka, filozofia, chociaż nadal różnią się w różnych punktach, zgadzają się, że każde istnienie jest celem.