Kobieta rodzi się gwiazdom podległa i kwiatom.


kobieta-rodzi-ę-gwiazdom-podległa-i-kwiatom
juliusz słowackikobietarodzisięgwiazdompodległakwiatomkobieta rodzirodzi sięsię gwiazdomgwiazdom podległapodległa ii kwiatomkobieta rodzi sięrodzi się gwiazdomsię gwiazdom podległagwiazdom podległa ipodległa i kwiatomkobieta rodzi się gwiazdomrodzi się gwiazdom podległasię gwiazdom podległa igwiazdom podległa i kwiatomkobieta rodzi się gwiazdom podległarodzi się gwiazdom podległa isię gwiazdom podległa i kwiatom

Mężczyzna nabywa delikatności, kobieta rodzi się z nią.Każdy mężczyzna rodzi się egoistą. Każda kobieta jest złodziejką już z urodzenia.Rodzi­ce ha­rują - dzieci ba­lują . Rodzi­ce narze­kają - dzieciaki ćpają. Rodzi­ce tłumaczą - dzieciaki płaczą . Rodzi­ce modlą się o cud - dzieci ko­nają u ich stup. A mo­rał z tej baj­ki ta­ki, że dziecię jest naj­ważniej­sze na świecie, nie bo­gac­twa chłam.Miłość jest jak kwiat, który z pokorą schyla się ku innym kwiatom.Przez trudy ku gwiazdom.Motyle wymyślają cudowne bajki, by je podszeptywać kwiatom.