Kobieta rodzi się gwiazdom podległa i kwiatom.


kobieta-rodzi-ę-gwiazdom-podległa-i-kwiatom
juliusz słowackikobietarodzisięgwiazdompodległakwiatomkobieta rodzirodzi sięsię gwiazdomgwiazdom podległapodległa ii kwiatomkobieta rodzi sięrodzi się gwiazdomsię gwiazdom podległagwiazdom podległa ipodległa i kwiatomkobieta rodzi się gwiazdomrodzi się gwiazdom podległasię gwiazdom podległa igwiazdom podległa i kwiatomkobieta rodzi się gwiazdom podległarodzi się gwiazdom podległa isię gwiazdom podległa i kwiatom

Mężczyzna nabywa delikatności, kobieta rodzi się z nią.Kwiatom potrzeba, wo­dy, słońca i na­wozu (miłości). Mi tyl­ko Ciebie.Każdy mężczyzna rodzi się egoistą. Każda kobieta jest złodziejką już z urodzenia.Miłość jest jak kwiat, który z pokorą schyla się ku innym kwiatom.Przez trudy ku gwiazdom.Nikt nie rodzi się sobą. Każdy rodzi się z masą marzeń, obciążony masą ideałów innych ludzi i musi się z tym uporać.