Jedna śmierć to tragedia, milion - to statystyka.


jedna-śmierć-to-tragedia-milion-to-statystyka
józef stalinjednaśmierćtotragediamilionstatystykajedna śmierćmilionśmierć to tragediajedna śmierć to tragedia

Jed­na śmierć to tra­gedia, mi­lion - to statystyka.Tragedią miłości nie jest śmierć. Tragedią miłości nie jest rozłąka. Tragedią miłości jest obojętność.Wszystkie kobiety będą takie, jak ich matki i to jest ich tragedia. Żaden mężczyzna nie będzie taki, jak jego matka i to jest jego tragedia.Każdy Milion To Duża Kolekcja GroszyTragedia: Nasza tragedia polega na tym, że z politycznej farsy robimy dramat.Jeśli milion ludzi wierzy w głupstwo, to jednak wciąż pozostaje ono głupstwem.