Jeśli ko­goś na prawdę kochasz, poz­wo­lisz mu być szczęśli­wym bez ciebie. - Cytaty w Butelce

Jeśli ko­goś na prawdę kochasz, poz­wo­lisz mu być szczęśli­wym bez ciebie.


jeśli-ko­goś-na prawdę-kochasz-poz­wo­lisz-mu być-szczęśli­wym-bez-ciebie
mateusz piecki schizoidalnyjeśliko­gośna prawdękochaszpoz­wo­liszmu byćszczęśli­wymbezciebiejeśli ko­gośko­goś na prawdęna prawdę kochaszpoz­wo­lisz mu byćmu być szczęśli­wymszczęśli­wym bezbez ciebiejeśli ko­goś na prawdęko­goś na prawdę kochaszpoz­wo­lisz mu być szczęśli­wymmu być szczęśli­wym bezszczęśli­wym bez ciebiejeśli ko­goś na prawdę kochaszpoz­wo­lisz mu być szczęśli­wym bezmu być szczęśli­wym bez ciebiepoz­wo­lisz mu być szczęśli­wym bez ciebie

Mów, że ją kochasz, da­waj jej od­czuć ja­ka jest war­tościowa i piękna... Dzięki te­mu nie poz­wo­lisz aby poczuła się ko­bietą w oczach in­ne­go mężczyz­ny. Isabelle Chcesz być szczęśli­wym przez chwilę? Zemścij się. Chcesz być szczęśli­wym zaw­sze? Przebacz.Szczęśli­wym jest człowiek, który z przeszłości swej pa­mięta to tyl­ko, co dało mu za­dowo­lenie. Nie­szczęśli­wym zaś ten, co no­si w pa­mięci wyłącznie nieszczęścia.Bo­li tyl­ko wte­dy, gdy poz­wo­lisz, żeby bolało.Jeśli chcesz być szczęśli­wym - bądź nim!