Jeśli człowiek nie może przebaczyć bratu, nie kocha go. - Cytaty w Butelce

Jeśli człowiek nie może przebaczyć bratu, nie kocha go.


jeśli-człowiek-nie-może-przebaczyć-bratu-nie-kocha-go
lew tołstojjeśliczłowiekniemożeprzebaczyćbratukochagojeśli człowiekczłowiek nienie możemoże przebaczyćprzebaczyć bratunie kochakocha gojeśli człowiek nieczłowiek nie możenie może przebaczyćmoże przebaczyć bratunie kocha gojeśli człowiek nie możeczłowiek nie może przebaczyćnie może przebaczyć bratujeśli człowiek nie może przebaczyćczłowiek nie może przebaczyć bratu

Człowiek pot­rze­buje jed­ne­go - ko­goś do kocha­nia. Jeśli mu te­go nie dasz, daj mu cho­ciaż nadzieję. A jeśli nie możesz dać nadziei, daj coś do roboty.Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.Świat nigdy nie może przebaczyć tym, co nic nie zawinili.Co zro­bić gdy jest się kocha­nym a się nie kocha te­go ko­goś po­mimo je­go sta­rań? Czy wol­no im po­zos­ta­wić taką osobę przy so­bie? Co zro­bię tej oso­bie jeśli po miesiącach, może la­tach, po­wiem: Żadnym darem nie kupi się miłości człowieka, jeśli odjęto mu miłość własną. Człowiek przekupiony może tylko nienawidzić tego, kto go przekupił.Kobieta może przebaczyć mężczyźnie krzywdę, jaką jej wyrządził, nigdy jednak nie przebaczy ofiar, jakie dla niej ponosi.