Jeśli ból jest ludzki, nie jes­teśmy ludźmi tyl­ko by cierpieć. - Cytaty w Butelce

Jeśli ból jest ludzki, nie jes­teśmy ludźmi tyl­ko by cierpieć.


jeśli-ból-jest ludzki-nie jes­teśmy-ludźmi-tyl­ko-by cierpieć
jorgos seferisjeślibóljest ludzkinie jes­teśmyludźmityl­koby cierpiećjeśli bólból jest ludzkinie jes­teśmy ludźmiludźmi tyl­kotyl­ko by cierpiećjeśli ból jest ludzkinie jes­teśmy ludźmi tyl­koludźmi tyl­ko by cierpiećnie jes­teśmy ludźmi tyl­ko by cierpieć

Jeśli ból jest ludzki, nie jesteśmy ludźmi tylko, by cierpieć.Jest całko­wicie obojętne, czy jes­teśmy kimś znacznym, czy nie; ważne jest to, czy jes­teśmy ludźmi.Niektórzy ocze­kuja od nas zbyt wiele, ale po­nieważ wszys­cy jes­teśmy tyl­ko ludźmi i ma­my pra­wo błądzić to nikt z nas nie jest ideal­ny !.Może jes­teśmy tu tyl­ko po to by coś zro­zumieć, coś poczuć... Tu na tym świecie....Jes­teśmy na świecie tyl­ko ten je­den raz.Nie przep­raszaj za płacz. Bez ta­kich uczuć jes­teśmy tyl­ko robotami.