I w nieszczęściu zachowuj spokój umysłu.


i-w-nieszczęściu-zachowuj-spokój-umysłu
horacynieszczęściuzachowujspokójumysłuw nieszczęściunieszczęściu zachowujzachowuj spokójspokój umysłui w nieszczęściuw nieszczęściu zachowujnieszczęściu zachowuj spokójzachowuj spokój umysłui w nieszczęściu zachowujw nieszczęściu zachowuj spokójnieszczęściu zachowuj spokój umysłui w nieszczęściu zachowuj spokójw nieszczęściu zachowuj spokój umysłu

Prawdziwy spokój umysłu przychodzi po zaakceptowaniu najgorszego. Dla naszego umysłu oznacza to, jak sądzę uwolnienie energii.I w nie­szczęściu zacho­wuj spokój umysłu. Aequam me­men­to re­bus in ar­duis ser­va­re men­tem. (łac.) Nie w szczęściu, ale w nieszczęściu okazać może człowiek prawdziwą swą wielkość i cnotę.Szczęście w nieszczęściu Żni­wo ra­dości i łez I znów uśmiech lśni Krys­ty­na Sz.  22.02.2015r.Trudno określić, ile muzyka, w samotności i nieszczęściu przynosi ulgi, ani też przed ilu pokusami może ustrzec w pomyślności.Nigdy z żadnym wypadku nie wolno wpadać w rozpacz. Mieć nadzieję i działać - oto nasz obowiązek w nieszczęściu. Bezczynna rozpacz to rezygnacja i złamanie obowiązku.