Gdyby przyroda przeznaczyła człowieka do szczęścia, nie dałaby mu rozumu. - Cytaty w Butelce

Gdyby przyroda przeznaczyła człowieka do szczęścia, nie dałaby mu rozumu.


gdyby-przyroda-przeznaczyła-człowieka-do-szczęścia-nie-dałaby-mu-rozumu
emanuel kantgdybyprzyrodaprzeznaczyłaczłowiekadoszczęścianiedałabymurozumugdyby przyrodaprzyroda przeznaczyłaprzeznaczyła człowiekaczłowieka dodo szczęścianie dałabydałaby mumu rozumugdyby przyroda przeznaczyłaprzyroda przeznaczyła człowiekaprzeznaczyła człowieka doczłowieka do szczęścianie dałaby mudałaby mu rozumugdyby przyroda przeznaczyła człowiekaprzyroda przeznaczyła człowieka doprzeznaczyła człowieka do szczęścianie dałaby mu rozumugdyby przyroda przeznaczyła człowieka doprzyroda przeznaczyła człowieka do szczęścia

Sztuka to sama przyroda, tylko przyroda uświadomiona niejako.Jeśli człowiek pragnie być szczęśliwy, powinien nie tylko dążyć do szczęścia własnego, ale również do szczęścia społeczności, do której należy i do szczęścia bliźnich, którzy ją tworzą.Smutne to zaprawdę, ale przyroda oskarża człowieka.Lepszy łut szczęścia, niż funt rozumu.Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie.Ludzkość jest piekielnie zdrowa. O wiele zdrowsza niż to jej potrzebne do szczęścia. Gdyby ludzie nie rodzili się tak łatwo, nie musieliby tak szybko umierać.