Gdy kobieta spostrzeże, że nie podoba się nikomu, zostaje dewotką w nadziei, że podoba się Bogu i wszystkim świętym. - Cytaty w Butelce

Gdy kobieta spostrzeże, że nie podoba się nikomu, zostaje dewotką w nadziei, że podoba się Bogu i wszystkim świętym.


gdy-kobieta-spostrzeże-że-nie-podoba-ę-nikomu-zostaje-dewotką-w-nadziei-że-podoba-ę-bogu-i-wszystkim-świętym
aleksander Świętochowskigdykobietaspostrzeżeżeniepodobasięnikomuzostajedewotkąnadzieiboguwszystkimświętymgdy kobietakobieta spostrzeżeże nienie podobapodoba sięsię nikomuzostaje dewotkądewotką ww nadzieiże podobapodoba sięsię bogubogu ii wszystkimwszystkim świętymgdy kobieta spostrzeżeże nie podobanie podoba siępodoba się nikomuzostaje dewotką wdewotką w nadzieiże podoba siępodoba się bogusię bogu ibogu i wszystkimi wszystkim świętymże nie podoba sięnie podoba się nikomuzostaje dewotką w nadzieiże podoba się bogupodoba się bogu isię bogu i wszystkimbogu i wszystkim świętymże nie podoba się nikomuże podoba się bogu ipodoba się bogu i wszystkimsię bogu i wszystkim świętym

Im powszechniej się ktoś podoba, tym płycej się podoba.Czy dlatego coś jest piękne, że się podoba, czy się podoba, że jest piękne?Niejedna doktryna podoba się ludziom nie dlatego, że prawdziwa, lecz że schlebia ich namiętnościom i pysze.Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta - sercu. Pierwsza jest klejnotem, druga - skarbem.W mężczyźnie podoba mi się to, co sprawia, że równie dobrze się z nim gada, jak i milczy.Na obczyźnie tyle rzeczy mi się nie podoba, że czuję się prawie jak w domu.