Garb szpe­ci człowieka, ale zdo­bi wielbłąda. - Cytaty w Butelce

Garb szpe­ci człowieka, ale zdo­bi wielbłąda.


garb-szpe­-człowieka-ale-zdo­bi-wielbłąda
jan czarnygarbszpe­ciczłowiekaalezdo­biwielbłądagarb szpe­ciszpe­ci człowiekaale zdo­bizdo­bi wielbłądagarb szpe­ci człowiekaale zdo­bi wielbłąda

Garb szpeci człowieka, ale zdobi wielbłąda.Nie auto zdo­bi fa­ceta..ale je­go klejnoty.Mędrca zdo­bi wątpienie.Nie każdy zdo­bi ty­tuły, które nosi.Garb stanowi idealną podstawę idei.