Głupiec i mędrzec nie widzą te­go sa­mego drzewa. - Cytaty w Butelce

Głupiec i mędrzec nie widzą te­go sa­mego drzewa.


głupiec-i mędrzec-nie widzą-te­go-­mego-drzewa
william blakegłupieci mędrzecnie widząte­gosa­megodrzewagłupiec i mędrzeci mędrzec nie widząnie widzą te­gote­go sa­megosa­mego drzewagłupiec i mędrzec nie widząi mędrzec nie widzą te­gonie widzą te­go sa­megote­go sa­mego drzewagłupiec i mędrzec nie widzą te­goi mędrzec nie widzą te­go sa­megonie widzą te­go sa­mego drzewagłupiec i mędrzec nie widzą te­go sa­megoi mędrzec nie widzą te­go sa­mego drzewa

Głupiec nie widzi tego samego drzewa, co mędrzec.Los i dusza to naz­wy te­go sa­mego pojęcia.Te­go świata, jed­ne­go i te­go sa­mego świata wszechrzeczy, nie stworzył ni żaden z bogów, ani żaden z ludzi, lecz był on, jest i będzie wie­cznie żyjącym og­niem za­palającym się według miary i według miary gasnącym.Mędrzec widzi w lustrze głupca, głupiec przeciwnie.Milczący głupiec czyni korzystniejsze wrażenie niż gadający mędrzec.Mędrzec widzi w lus­trze głup­ca, głupiec przeciwnie.