czy wiatr fu­rią dmie wi­rując, pędząc, szu­kając w sza­le spokoju  - Cytaty w Butelce

czy wiatr fu­rią dmie wi­rując, pędząc, szu­kając w sza­le spokoju 


czy-wiatr-fu­rią-dmie-wi­rując-pędząc-szu­kając-w-sza­-spokoju 
kinqczywiatrfu­riądmiewi­rującpędzącszu­kającsza­lespokoju czy wiatrwiatr fu­riąfu­rią dmiedmie wi­rującszu­kając ww sza­lesza­le spokoju czy wiatr fu­riąwiatr fu­rią dmiefu­rią dmie wi­rującszu­kając w sza­lew sza­le spokoju czy wiatr fu­rią dmiewiatr fu­rią dmie wi­rującszu­kając w sza­le spokoju czy wiatr fu­rią dmie wi­rując

W dźwięku szu­mu mój głos kruszeje. Jak­by wiatr się zer­wał i wieje, Dmucha i świszcze przez mo­je żeb­ra, Szu­kając tyl­ko ciepłego ser­ca. Jest zim­ny? Wiatr ciepło niesie. W moim ser­cu, z kwiatów wian­ki ple­cie. I wnet je za­biera, niesie do końca, Składa je w To­bie, wewnątrz me­go słońca.Py­tam głośno Whe­re's my Future? Szu­kam w spod­niach i surducie W pra­wym bu­cie, w le­wym bucie Szu­kam Future! Szu­kam Future! Szu­kam żwa­wo, dzi­ko, prędko Nazwę ten czas, hmm, Udręką Ręką szpe­ram po kieszeniach Była gdzieś, a już jej nie ma Fu­ture - How to ele­vate myself? Ko­bieta to fu­ria w do­mu, anioł w kościele i małpa w łóżku.U Fukiera U war­szaw­skiego Fu­kiera Wy­bor­ne wi­no sta­wiała Wiera. Zbieg­li się Wa­nie i Rapaporty. Nie pat­rząc w paszpor­ty Fu­kier tu­rystów sponiewierał.o tym co was nap­rawdę dotknęło ja was spłodzono nie wyskrobano wy­ciśnięto z mat­czy­nego łona na siłę jak nie chcieliście tu być i wychowano w tym wie­cznym uczu­ciu lęku i chęci powrotu do oj­cow­skich jąder by nie zab­rzmieć pospolicie że kocha­cie śmierć bo jest ce­lem życia że was nie nauczono wiary radości że wam nie po­kaza­no jak  przy­mykać zmęczo­ne powieki wy­pat­rując miłości szu­kając ruchu w życiu różnili szu­kając siebie na tle całkiem kochani