Człowieku! Gdybyś wiedział, jaka twoja władza!


człowieku-gdybyś-wiedział-jaka-twoja-władza
adam mickiewiczczłowiekugdybyświedziałjakatwojawładzagdybyś wiedziałjaka twojatwoja władzajaka twoja władza

Gdybyś wiedział, co myślę o Tobie, gdybyś wiedział, co czuję do Ciebie, inaczej patrzyłbyś na mnie, inaczej byś patrzył na siebie.Opowiedz mi twoją przeszłość, a ja powiem ci, jaka będzie twoja przyszłość.Wolność jest władzą, jaką mamy nad samy sobą.Wszelka władza prowadzi do zepsucia, ale władza absolutna psuje absolutnie.Gdybyś prawdziwie oczy swe otworzył i widział, ujrzałbyś swój wizerunek we wszystkich wizerunkach. A gdybyś uszy swe otworzył i słuchał, usłyszałbyś głos swój we wszystkich głosach.Władza materialna znajduje się w ręku ludzi możnych i bogatych; władza intelektualna należy do mędrców lub kapłanów; władzę moralną zaś dzierżą kobiety.