Człowiek z człowiekiem się nie zejdzie, ale góra z górą zawsze.


człowiek-z-człowiekiem-ę-nie-zejdzie-ale-góra-z-górą-zawsze
stanisław jerzy lecczłowiekczłowiekiemsięniezejdziealegóragórązawszeczłowiek zz człowiekiemczłowiekiem sięsię nienie zejdzieale góragóra zz górągórą zawszeczłowiek z człowiekiemz człowiekiem sięczłowiekiem się niesię nie zejdzieale góra zgóra z górąz górą zawszeczłowiek z człowiekiem sięz człowiekiem się nieczłowiekiem się nie zejdzieale góra z górągóra z górą zawszeczłowiek z człowiekiem się niez człowiekiem się nie zejdzieale góra z górą zawsze

dos­ko­nałości góra śmieci my na szczycie no i z cze­go się cieszycie  Skoro nie można żyć z tymi, których się kocha, największą torturą jest żyć z tymi, których się nie kocha, a co stanowi z górą trzy czwarte rodzaju ludzkiego.Fortuna toczy się kołem, kto dziś górą, jutro dołem.Za wiel­ki­mi góra­mi Zielo­nymi lasami Stoi za­mek ut­ka­ny myśla­mi. Da­leko, za siódmą rzeką Za góra­mi planów prze­lanych Za stru­mieniami łez wylanych. Wy­ruszam tam o zmro­ku Drogą marzeń i snów na ja­wie Pełną wspom­nień i miłości. Tam cze­ka na mnie spokój i cisza I on. Mój zwie­rzak kochany.Kiedy trzeba wspiąć się na górę, nie myśl, że jak będziesz stał i czekał, to góra zrobi się mniejsza.Między słowem a uczyn­kiem to góra jest pośrodku.