Człowiek w innych ludziach to właśnie jest dusza ludzka.


człowiek-w-innych-ludziach-to-właśnie-jest-dusza-ludzka
borys pasternakczłowiekinnychludziachtowłaśniejestduszaludzkaczłowiek ww innychinnych ludziachwłaśnie jestjest duszadusza ludzkaczłowiek w innychw innych ludziachludziach to właśniewłaśnie jest duszajest dusza ludzkaczłowiek w innych ludziachinnych ludziach to właśnieludziach to właśnie jestwłaśnie jest dusza ludzkaw innych ludziach to właśnieinnych ludziach to właśnie jestludziach to właśnie jest dusza

Swoją radość można znaleźć w radości innych; to właśnie jest tajemnicą szczęścia.W nowych technologiach wspaniałe jest to, że ludzie robią z nich zupełnie inny użytek, niż planowali twórcy tych nowinek. To właśnie ta ludzka cecha leży u podstaw kreatywności społeczeństwa i innowacyjności w biznesie.Tworzę fil­my o ludziach nieza­leżnych, o ludziach, którzy łamią za­sady. Nie lu­bię filmów o ludziach niszczo­nych za to, że są niezależni.Dusza ludzka ma dwa tylko stany: jest polem walki lub pobojowiskiem.Dusza ludzka zna dwa tylko stany; jest polem walki lub pobojowiskiem.Wiedza jest potęgą: przede wszystkim wiedza o innych ludziach.