Człowiek robi się podobny do swego losu. - Cytaty w Butelce

Człowiek robi się podobny do swego losu.


człowiek-robi-ę-podobny-do-swego-losu
zofia nałkowskaczłowiekrobisiępodobnydoswegolosuczłowiek robirobi sięsię podobnypodobny dodo swegoswego losuczłowiek robi sięrobi się podobnysię podobny dopodobny do swegodo swego losuczłowiek robi się podobnyrobi się podobny dosię podobny do swegopodobny do swego losuczłowiek robi się podobny dorobi się podobny do swegosię podobny do swego losu

Ciesz się ze swego losu.Zadowolony człowiek nic nie robi, jest leniwy, wycofuje się z czynnego życia, zanim cokolwiek zaczął. Zadowolony człowiek robi wciąż to samo jak urzędnik.Każdy jest kowalem swego losu.Prawdziwy mędrzec zawsze jest ze swego losu zadowolony.A czy można zaniechać swego losu dla wątpliwych wysiłków nad prostowaniem cudzego?Każdy jest twórcą swego losu, ale tylko ludzie sukcesu skłonni są to przyznać.