Człowiek najpierw pragnie być pięknym, potem bogatym, a w końcu tylko zdrowym. - Cytaty w Butelce

Człowiek najpierw pragnie być pięknym, potem bogatym, a w końcu tylko zdrowym.


człowiek-najpierw-pragnie-być-pięknym-potem-bogatym-a-w-końcu-tylko-zdrowym
teresa nietykszaczłowieknajpierwpragniebyćpięknympotembogatymkońcutylkozdrowymczłowiek najpierwnajpierw pragniepragnie byćbyć pięknympotem bogatymw końcukońcu tylkotylko zdrowymczłowiek najpierw pragnienajpierw pragnie byćpragnie być pięknyma w końcuw końcu tylkokońcu tylko zdrowymczłowiek najpierw pragnie byćnajpierw pragnie być pięknyma w końcu tylkow końcu tylko zdrowymczłowiek najpierw pragnie być pięknyma w końcu tylko zdrowym

Tylko w słowniku najpierw jest powodzenie, a dopiero potem praca.Z miłością jest jak z elektrycznością: najpierw wysokie napięcie, potem prąd słaby, a w końcu prąd zmienny.Kariera artysty podobna jest karierze kurtyzany: najpierw dla własnej przyjemności, potem dla przyjemności innych, a w końcu dla pieniędzy.Najpierw będą po mnie płakać, potem wspominać, a potem zapomną.Najbiedniejszy człowiek może być milionerem, jeśli tylko postawi sobie cel, a potem pracuje, aby ten cel osiągnąć. Pomyśl o tym- każdy postęp zaczyna się w tobie. jeśli w to szczerze wierzysz, możesz być wszystkim, czym tylko chcesz.Artysta, który pragnie poklasku, a skarży się na małe uznanie tłumu, stoi jeszcze w przedsionku sztuki, nie czuje się jej panem, który łask nie żebrze, tylko hojną ręką je na tłum rzuca i nie pragnie podzięki - tej pragnie tylko plebejusz w duchu, jej pragnie tylko dorobkiewicz.