Coraz trudniej o samotność w samotności. - Cytaty w Butelce

Coraz trudniej o samotność w samotności.


coraz-trudniej-o-samotność-w-samotnoś
anonimcoraztrudniejsamotnośćsamotnościcoraz trudniejtrudniej oo samotnośćsamotność ww samotnościcoraz trudniej otrudniej o samotnośćo samotność wsamotność w samotnościcoraz trudniej o samotnośćtrudniej o samotność wo samotność w samotnościcoraz trudniej o samotność wtrudniej o samotność w samotności

Coraz więcej rzeczy rozumiem, lecz coraz trudniej mi przychodzi wyrazić to w słowach.Ekspert to ktoś, kto ma coraz większą wiedzę w coraz mniejszym zakresie, aż wreszcie wie absolutnie wszystko o niczym.Ekspert to ktoś, kto wie coraz więcej w coraz węższym zakresie, aż w końcu wie już wszystko o niczym.Miłość bez samotności byłaby nieprawdą, samotność bez miłości rozpaczą.Poczucie samotności jest właściwie jedynym namacalnym sprawdzianem naszego istnienia. Samotność jest wielką dźwignią najlepszych poczynań.Tragedią współczesnego człowieka jest nie to, że wie on coraz więcej o sensie swego życia, lecz że coraz mniej zajmuje się tym pytaniem.