Cias­nych objęć azyl Tęskniłam Nie py­tam gdzie błądziłeś Tyl­ko mnie trzymaj Tyl­ko nie puszczaj  - Cytaty w Butelce

Cias­nych objęć azyl Tęskniłam Nie py­tam gdzie błądziłeś Tyl­ko mnie trzymaj Tyl­ko nie puszczaj 


cias­nych-objęć-azyl-tęskniłam-nie-py­tam-gdzie-błądziłeś-tyl­ko-mnie-trzymaj-tyl­ko-nie puszczaj 
deszczcias­nychobjęćazyltęskniłamniepy­tamgdziebłądziłeśtyl­komnietrzymajnie puszczaj cias­nych objęćobjęć azylazyl tęskniłamtęskniłam nienie py­tampy­tam gdziegdzie błądziłeśbłądziłeś tyl­kotyl­ko mniemnie trzymajtrzymaj tyl­kotyl­ko nie puszczaj cias­nych objęć azylobjęć azyl tęskniłamazyl tęskniłam nietęskniłam nie py­tamnie py­tam gdziepy­tam gdzie błądziłeśgdzie błądziłeś tyl­kobłądziłeś tyl­ko mnietyl­ko mnie trzymajmnie trzymaj tyl­kotrzymaj tyl­ko nie puszczaj cias­nych objęć azyl tęskniłamobjęć azyl tęskniłam nieazyl tęskniłam nie py­tamtęskniłam nie py­tam gdzienie py­tam gdzie błądziłeśpy­tam gdzie błądziłeś tyl­kogdzie błądziłeś tyl­ko mniebłądziłeś tyl­ko mnie trzymajtyl­ko mnie trzymaj tyl­komnie trzymaj tyl­ko nie puszczaj cias­nych objęć azyl tęskniłam nieobjęć azyl tęskniłam nie py­tamazyl tęskniłam nie py­tam gdzietęskniłam nie py­tam gdzie błądziłeśnie py­tam gdzie błądziłeś tyl­kopy­tam gdzie błądziłeś tyl­ko mniegdzie błądziłeś tyl­ko mnie trzymajbłądziłeś tyl­ko mnie trzymaj tyl­kotyl­ko mnie trzymaj tyl­ko nie puszczaj 

Zachcianki. Scho­wałabym Cię przed całym światem w szuf­ladzie swe­go ser­ca. Tyl­ko mój. Mój tyl­ko. Gdy­byś zechciał. A Ty mnie trzy­maj. Moc­no. I nie puszczaj. Nigdy.Przyjdź do mnie.... Świadomie... Bądź... Bądź przy mnie zawsze... Mów szeptem... Po cichu... Tak... Roz­pal me serce... Tyl­ko Ty mnie znasz... Ty wszys­tko o mnie wiesz... Tyl­ko Ty ro­zumiesz mnie... Tyl­ko z Tobą ma to sens...I tyl­ko w snach byłeś na wy­ciągnięcie ręki... Tyl­ko w snach byłeś tam gdzie ja...Ub­ra­na tyl­ko w szept twoich słów prze­nikam przez skórę spi­jasz mnie jak najsłod­szy nektar łas­ko­tam podniebienie z każdym łykiem prag­niesz tyl­ko więcej zachłan­nie zdo­bywasz mnie ka­wałek po kawałku kocham kiedy się mną tak de­lek­tu­jesz ... De­dyko­wany ღ 7.08.2015 Malusia_035 Mo­je myśli uciakają tam, gdzie nie ma nic, tyl­ko smutek.i tyl­ko Boga przep­raszam tam gdzie nie spełniłem Je­go obietnic