Bieda to bo­les­na, nik­czem­na, ok­rutna prześladowczyni.


bieda-to bo­­na-nik­czem­na-ok­rutna-prześladowczyni
alighieri dantebiedato bo­les­nanik­czem­naok­rutnaprześladowczynibieda to bo­les­naok­rutna prześladowczyni

Pier­wszym pro­rokiem był pier­wszy nik­czem­nik, który spot­kał grupę frajerów.Pochleb­stwo jest to przes­trzeń między nik­czem­nością a fortuną.Dziś spot­kałam jeżyka i dałam mu jabłuszko. Czy jeżyk się ucieszył? Nie. Bo jeże nie jedzą jabłek. Całe życie w kłamstwie. Ok­rutna rzeczywistość.Małżeństwo dla pieniędzy to nik­czem­ność, ale małżeństwo bez nich to głupota.Fortuna jeździ na jednym kole, a bieda na dwóch i dlatego też nas bieda częściej dojeżdża.Życie za­pytało Śmierci. - Po­wiedz mi Śmierć, dlacze­go mnie wszys­cy kochają, a ciebie nienawidzą? Śmierć odparła: - Bo Ty jes­teś pięknym kłam­stwem, a ja ok­rutną prawdą.