Tyl­ko Mądre Cytaty

Tyl­ko Mądre Cytaty: Trud­niej głupiemu uda­wać mądre­go niż mądre­mu głupiego. -Zygmunt Fijas


trud­niej-głupiemu-uda­wać-mądre­go-ż-mądre­mu-głupiego
Tyl­ko Mądre Cytaty: Tyl­ko nieliczni mają tu­taj coś mądre­go do powiedzenia. -Elizabetta


tyl­ko-nieliczni-mają-­taj-coś-mądre­go-do powiedzenia
Tyl­ko Mądre Cytaty: A una madre se la quiere / siempre con igual cariño / y a cualquier edad se es niño / cuando una madre se muere. -José María Pemán


a-una-madre-se-quiere-siempre-con-igual-cariño-y-a-cualquier-edad-se-es-ño-cuando-una-madre-se-muere
Tyl­ko Mądre Cytaty: Gdy­by ludzie mówi­li tyl­ko mądre rzeczy, wielu za­pom­niałoby mówić. -Karol Bunsch


gdy­by-ludzie-mówi­li-tyl­ko-mądre-rzeczy-wielu-za­pom­niałoby-mówić
Tyl­ko Mądre Cytaty: Dla mądre­go upom­nienie jest cen­niej­sze od złota, dla głupiego to tyl­ko tchnienie rzu­cone na wiatr  -daniello


dla-mądre­go-upom­nienie-jest cen­niej­sze-od złota-dla-głupiego-to tyl­ko-tchnienie-rzu­cone-na wiatr 
Tyl­ko Mądre Cytaty: Rzeczy za mądre są głupie. -Ogden Nash


rzeczy-za-mądre-są-głupie
Tyl­ko Mądre Cytaty: Mi novia es Galicia, madre y señora. -Manuel Fraga Iribarne


Tyl­ko Mądre Cytaty: Nie ma mądre­go bez głupiego. -Nomad


nie- mądre­go-bez-głupiego
Tyl­ko Mądre Cytaty: El porvenir de un hijo es siempre obra de su madre. -Napoleón Bonaparte


el-porvenir-de-un-hijo-es-siempre-obra-de-su-madre
Tyl­ko Mądre Cytaty: Nie no­wina, że głupi mądre­go przegadał. -Ignacy Krasicki


nie-no­wina-że głupi-mądre­go-przegadał
Tyl­ko Mądre Cytaty: Quien quiere a su madre no puede ser malo. -Alfred de Musset


quien-quiere-a-su-madre-no-puede-ser-malo
Tyl­ko Mądre Cytaty: Miłość to uczu­cie złote. Z mądre­go zro­bi idiotę. -Nieżywy


miłość-to uczu­cie-złote-z mądre­go-zro­bi-idiotę
Tyl­ko Mądre Cytaty: Todo lo que soy o espero ser se lo debo a la angelical solicitud de mi madre. -Abraham Lincoln


todo-lo-soy-o-espero-ser-se-lo-debo-a-angelical-solicitud-de-mi-madre
Tyl­ko Mądre Cytaty: Hay un solo niño bello en el mundo y cada madre lo tiene. -José Martí


hay-un-solo-ño-bello-el-mundo-y-cada-madre-lo-tiene
Tyl­ko Mądre Cytaty: Gdy głupi mil­czy, za mądre­go poczy­tany bywa. -Salomon


gdy-głupi-mil­czy-za mądre­go-poczy­tany-bywa
Tyl­ko Mądre Cytaty: Jamás en la vida encontraréis ternura mejor y más desinteresada que la de vuestra madre. -Honoré de Balzac


jamás-vida-encontraréis-ternura-mejor-y-más-desinteresada-de-vuestra-madre
Tyl­ko Mądre Cytaty: Jamás ha habido un niño tan adorable que la madre no quiera poner a dormir. -Ralph W. Emerson


jamás-ha-habido-un-ño-tan-adorable-madre-no-quiera-poner-a-dormir
Tyl­ko Mądre Cytaty: Dzi­siej­sze mądre dziec­ko, to to, które wczo­raj wychowaliśmy. -Ronald Russell


dzi­siej­sze-mądre-dziec­ko-to to-które-wczo­raj-wychowaliśmy