Mo��e Cytaty

Mo��e Cytaty: Las nociones de rectitud e ilicitud, justicia e injusticia, no tienen lugar en la guerra. -Thomas Hobbes


las-nociones-de-rectitud-e-ilicitud-justicia-e-injusticia-no-tienen-lugar-guerra
Mo��e Cytaty: Małżeństwo, to pakt o nieagresji. P- - - - - e m- - - - - - - - e... Rozwód, to za­wie­sze­nie broni. -Niusza


małżeństwo-to pakt-o nieagresji-p- - - - e m- - - - - - - - e-rozwód-to za­wie­sze­nie-broni
Mo��e Cytaty: Każde marze­nie (...) jest uczci­we. Sa­mo słowo m a r z e n i e jest uczci­we. Nieu­czci­we mogą być myśli, prag­nienia, dążenia, lecz marze­nie po­zos­ta­nie, czys­te, na­wet wte­dy, kiedy in­ni wdep­czą ci je w błoto... -Marek Hłasko


Mo��e Cytaty: Awa­ria w e l e k t r o w n i może być tak po­ważna, że zgasną na­wet świece... -nicola-57


awa­ria-w e l e k t r o w n i może-być-tak-po­ważna-że zgasną-na­wet-świece
Mo��e Cytaty: R e f o r m y po­win­ny być c z y s t e. -nicola-57


r e f o r m y po­win­ny-być-c z y s t e
Mo��e Cytaty:


Mo��e Cytaty: żyjesz dalej jed­ni chcą chodzić po wodzie in­ni... chodzą po trupach gdy wilk sy­ty i ow­ca cała do­ko­nu­je się zmiana p rz e m i a n a no­sili się na językach jedząc po troszku wza­jem­nie s i e b i e i żyli długo i szczęśliwie  -wdech


Mo��e Cytaty: Polizałam, Więc jest M O J E. Nie rusz, Bo nie T W O J E. Nikt nie widzi, Nikt nie mówi. Dob­rze, Leż tutaj I oddychaj. Cze­kaj na mnie. -wonderful348


polizałam-więc-jest m o j e-nie-rusz-bo-nie t w o j e-nikt-nie widzi-nikt-nie mówi-dob­rze-leż-tutaj-i-oddychaj-cze­kaj-na mnie
Mo��e Cytaty: Debemos desarrollar cada día más la economía del pueblo, mejorar en gran medida las condiciones de vida de las masas e incrementar en forma sustancial la renta pública, echando así una sólida base material para la guerra revolucionaria y la construcción e -Mao Zedong


Mo��e Cytaty: czys­tość jas­ności skóry sreb­rność oczu po­piela­tość blondu brak cen­ty­metrów -  - wy­nag­radzasz ciepłem serca. towarzyski sta­ran­nie do­bierający słowa uśmiech choć nieczęsty, piękny - z ł a m a ć s e r c e pew­nie mógłbyś, tyl­ko chcieć musiałbyś szko­da jedynie że tak strasznie nie chcesz mnie już widzieć od­wróć głowę raz jeszcze no dawaj nie waż się pat­rzeć na mnie Prze­cież N I E G O D N A jestem. Wstyd mi, Jes­teś chu.pospolitym.jem. -wonderful348


Mo��e Cytaty: E = mc2. -Albert Einstein


Mo��e Cytaty: cześć gni­dy d w o r s k i e! głupo­ta jed­ne­go ma oj­ca cu­dow­ne roz­mnożenie to wielkość* w zależności od wsadu na ś n i a d a n i e była marchewka? czy osioł? a te­raz zbieram te które leżą za­nim się połamią i już nie wstaną  -wdech


Mo��e Cytaty: Son odiosos e ignorantes quienes aún niegan el Holocausto. -Barack Obama


son-odiosos-e-ignorantes-quienes-aún-niegan-el-holocausto
Mo��e Cytaty: El amor inspira las más grandes hazañas e impide realizarlas. -Alejandro Dumas


el-amor-inspira-las-más-grandes-hazañas-e-impide-realizarlas
Mo��e Cytaty: rozkoszy,słodyczy. Mój le­sie,mo­je słońce,mo­ja świeco,mo­ja złota... Mój księżcy­cu,po­marańczo,świeco w mej sypialni... Mo­ja mądra,mo­ja pani.. tajemnico,prawdo,pociecho... Mo­je is­tnienie samo. -Jeffrey


Mo��e Cytaty: Bienaventurado el que, dejando aparte su gusto e inclinación, mira las cosas en razón y justicia para hacerlas. -San Juan de la Cruz


bienaventurado-el-dejando-aparte-su-gusto-e-inclinación-mira-las-cosas-razón-y-justicia-para-hacerlas
Mo��e Cytaty: La riqueza de la sociedad es creada por los obreros, campesinos e intelectuales trabajadores. -Mao Zedong


la-riqueza-de-sociedad-es-creada-por-los-obreros-campesinos-e-intelectuales-trabajadores
Mo��e Cytaty: Jed­ni cicho upa­dają - mo­ja wina Drudzy ręce umy­wają - mo­ja wina O człowieka co­raz trud­niej - mo­ja wina - mo­ja wina - mo­ja bar­dzo wiel­ka wina!  -Edward Stachura


jed­-cicho-upa­dają- mo­ja-wina-drudzy-rę-umy­wają- mo­ja-wina-o-człowieka-co­raz-trud­niej- mo­ja-wina-mo­ja-wina-mo­ja