Dźwięk Cytaty

Dźwięk Cytaty: Ja­ki dźwięk, ta­ki wydźwięk. -Bujak Bogusław


Dźwięk Cytaty: Najładniejszy dźwięk wydaje z siebie sowa. -Gertruda Stein


najładniejszy-dźwięk-wydaje-z-siebie-sowa
Dźwięk Cytaty: Słowo rodzi się z dźwięku - dźwięk przed słowem. -Fryderyk Chopin


słowo-rodzi-ę-z-dźwięku-dźwięk-przed-słowem
Dźwięk Cytaty: Cierpienie jest jak dźwięk dzwonka, który wzywa nas do modlitwy. -Chiara Lubich


cierpienie-jest-jak-dźwięk-dzwonka-który-wzywa-nas-do-modlitwy
Dźwięk Cytaty: Nie zawsze jest winą książki, że uderzywszy się nią w głowę, usłyszysz, czytelniku, dźwięk pusty. -Adolf Nowaczyński


nie-zawsze-jest-winą-książki-że-uderzywszy-ę-ą-w-głowę-usłyszysz-czytelniku-dźwięk-pusty
Dźwięk Cytaty: I kiedy myślisz już że to ko­niec…Znienac­ka cichy dźwięk przychodzącej wiado­mości… „Zos­ta­wiłem te­lefon na biurku


i kiedy-myślisz-już-że to ko­niecznienac­ka-cichy-dźwięk-przychodzącej-wiado­moś-zos­­wiłem-te­lefon-na biurku 
Dźwięk Cytaty: Kim os­ta­tecznie jes­tem? Dziec­kiem tyl­ko, które lu­bi dźwięk swe­go imienia i pow­tarza je ciągle. -Walt Whitman


kim-os­­tecznie-jes­tem-dziec­kiem-tyl­ko-które-lu­bi-dźwięk-swe­go-imienia-i pow­tarza- ągle
Dźwięk Cytaty: Instrumentologia: Psują się organy, choć ich dźwięk wspaniały, tam gdzie pierwsze skrzypce grają wciąż cymbały. -Jerzy Szulc


instrumentologia-psują-ę-organy-choć-ich-dźwięk-wspaniały-tam-gdzie-pierwsze-skrzypce-grają-wciąż-cymbały
Dźwięk Cytaty: Jeżeli przy zderzeniu się książki i głowy powstaje pusty dźwięk, czy jest to zawsze winą książki? -Georg Christoph Lichtenberg


jeżeli-przy-zderzeniu-ę-książki-i-głowy-powstaje-pusty-dźwięk-czy-jest-to-zawsze-winą-książki
Dźwięk Cytaty: Słychać kuchen­ny dźwięk to pewnie Roz­drab­niany mózg Na sto­le ga­zeta klucze łyżeczka Oraz Tu­wim i kawa Niedo­pita pod stołem Pisze palcem Wy­ciąga dłonie Do lustra  -LunaLove


słychać-kuchen­ny-dźwięk-to pewnie-roz­drab­niany-mózg-na-sto­-ga­zeta-klucze-łyżeczka-oraz-tu­wim-i kawa-niedo­pita-pod-stołem-pisze
Dźwięk Cytaty: Za­nim wy­powiem słowo


Dźwięk Cytaty: chciałbym na niemoc odetchnąć dobranoc ten je­den raz jeszcze by ciszę przer­wał dźwięk od­szep­tu strąco­nego z mro­ku nocy tuż obok ust niepisanych w każdy ko­lej­ny dzień przez sen tak ciężki jak sku­lony chłodem świt  -Vergil


Dźwięk Cytaty: Sztuka dla sztuki ma dla mnie pusty dźwięk frazesu, kształt błędnego koła, wątłość pobudki wystarczającej dla wirtuozów, których wyobraźnia kończy się w świetle zjawisk, a ambicja w celach efektu; lecz marnej i bezsilnej dla prawdziwego twórcy. -Maria Komornicka


Dźwięk Cytaty: Jeszcze długo będę od­wra­cać głowę na dźwięk Two­jego imienia. Jeszcze długo wśród tłumu będę szu­kać Two­jego cienia. -KsiezycowaNoc


jeszcze-długo-będę-od­wra­cać-głowę-na dźwięk-two­jego-imienia-jeszcze długo-wśród-tłumu-będę-szu­kać-two­jego-cienia
Dźwięk Cytaty: Pozytywka, w której nieg­dyś zachowałam naj­cenniej­sze upo­min­ki z tam­tych dni zardzewiała skruszo­na kłódka opadła i uchy­liło się niez­nacznie wieko a z jej wnętrza wy­leciał niczym drob­niut­ka poczwar­ka ze swe­go kokonu --dźwięk za­pom­niane­go uśmiechu. -thrillofit


Dźwięk Cytaty: Była wios­na - 2016 Mar­twe części moich tkanek Zag­lu­tyno­wał kwaśny dym Puls chy­ba wzrastał Nie wie­działem dokąd idę Prze­de mną czer­wo­noniebies­kie światła Dźwięk werbli I po­gar­dy krzyk Chci­wy Tanat Żąda zapłaty Za addenum Mo­jej niewinności  -abaj


Dźwięk Cytaty: Wy­powiada­ne przez ciebie


Dźwięk Cytaty: usłyszeć głos jak z pod ziemi z znienacka w cza­sie snu cisza świat już śpi ja tez i nag­le budzi mnie z le­tar­gu marzeń z re­lak­su chwil ten głos z daleka i słyszysz go  jak echo wśród drzew słyszysz je­go dźwięk --- 2006-05-02 autor: Emi­lia Szumiło  -Emilia Szumiło