Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Wszel­kie opi­nie o naszym wieku i naszych cza­sach są błędne, po­nieważ głoszą je ludzie al­bo czymś roz­drażnieni, al­bo do cze­goś rozczarowani. -Mikołaj Gogol


wszel­kie-opi­nie-o naszym-wieku-i naszych-cza­sach-są błędne-po­nieważ-głoszą- ludzie-al­bo-czymś-roz­drażnieni-al­bo
Kompromis to sztuka takiego podzielenia ciastka, aby każdy myślał, że otrzymał największy kawałek. -Ludwig Erhard


kompromis-to-sztuka-takiego-podzielenia-ciastka-aby-każdy-myśł-że-otrzymał-największy-kawałek
Żyjemy w czasach, kiedy nauka staje się teatrem najbardziej sensacyjnej przygody, a naukowe sympozja bywają sceną wydarzeń, które śledzimy z zapartym tchem, jak najatrakcyjniejszy western. -Lucyna Winnicka


La mayor riqueza del hombre consiste en tener un ánimo suficientemente grande para no desear la riqueza. -Johann W. Goethe


la-mayor-riqueza-del-hombre-consiste-tener-un-ánimo-suficientemente-grande-para-no-desear-riqueza
Nie ma na świecie milszej rzeczy niż miłość kobiety, gdy komu przypadnie w udziale. Gdy mężczyzna kobietę kocha, jest ona dla niego najpiękniejsza i najmilsza. -Marcin Luter


nie-na-świecie-milszej-rzeczy-ż-miłość-kobiety-gdy-komu-przypadnie-w-udziale-gdy-mężczyzna-kobietę-kocha-jest-ona-dla-niego-najpiękniejsza
Siła jest takich ludzi, co to nie szczędząc wysiłków, aby się do raju dostać, nie spostrzegają, że wprowadzają tam miast siebie innego. -Giovanni Boccaccio


siła-jest-takich-ludzi-co-to-nie-szczędząc-wysiłków-aby-ę-do-raju-dostać-nie-spostrzegają-że-wprowadzają-tam-miast-siebie-innego
Bez ognia, bez treści, bez idei, bez polotu wszystko stanie się tylko rutyną i szablonem -Fiodor Dostojewski


bez-ognia-bez-treś-bez-idei-bez-polotu-wszystko-stanie-ę-tylko-rutyną-i-szablonem
Cudzym wiosłem żeg­lo­wała i tak szczy­ty marzeń zdobywała. Juści ho­la, wiśta wio, cudze nie tuczy. -Twarz


cudzym-wiosłem-żeg­lo­wała-i tak-szczy­ty-marzeń-zdobywała-juś-ho­-wiś-wio-cudze-nie tuczy
Ko­nie­czność wy­boru przytłacza, bo po­dej­mując de­cyz­je zaw­sze coś tracimy. -MyBigDreams


ko­nie­czność-wy­boru-przytłacza-bo po­dej­mując-de­cyz­-zaw­sze-coś-tracimy
Je­dynym, kto ma pra­wo roz­porządzać Ziemią jest Ten, kto ją stworzył. -Józef


je­dynym-kto- pra­wo-roz­porządzać-ziemią-jest ten-kto-ją stworzył
Twoje założenia są jak okna na świat. Musisz je myć raz na jakiś czas lub światło nie będzie Ci świecić -Isaac Asimov


twoje-założenia-są-jak-okna-na-świat-musisz-myć-raz-na-jakiś-czas-lub-światło-nie-będzie-ci-świecić
Przyczyną każdego zjawiska w sztuce jest inne zjawisko w sztuce, a nie natura. -Andre Malraux


przyczyną-każdego-zjawiska-w-sztuce-jest-inne-zjawisko-w-sztuce-a-nie-natura
Lo que de raíz se aprende nunca del todo se olvida. -Séneca


lo-de-raíz-se-aprende-nunca-del-todo-se-olvida
Kiedyś Odeszli tak jak my odejdziemy pa­mięć zostanie   -Elizabetta


kiedyś-odeszli-tak-jak my odejdziemy-pa­mięć-zostanie- 
Naj­większym szczęściem jest dziec­ko! Może stu inżynierów pos­ta­wić ty­siące kom­bi­natów fab­rycznych, ale żad­na z tych bu­dow­li nie ma w so­bie życia wiecznego. -Stefan Wyszyński


naj­większym-szczęściem-jest dziec­ko-może-stu-inżynierów-pos­­wić-ty­ą-kom­bi­natów-fab­rycznych-ale-żad­na-z tych-bu­dow­li
Im więcej krzy­ku, tym mniej racji. -MyBigDreams


Żyłem z wa­mi, cier­piałem i płakałem z wami, Nig­dy mi, kto szlachet­ny, nie był obojętny... -Juliusz Słowacki


Żyłem-z wa­mi-cier­piałem-i płakałem-z wami-nig­dy-mi-kto-szlachet­ny-nie był-obojętny
Dzieci przynoszą wiele problemów, ale tymi problemami ożywiają życie rodziców. -Helm Stierlin


dzieci-przynoszą-wiele-problemów-ale-tymi-problemami-ożywiają-życie-rodziców