Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Bóg ma wszys­tkiego w nad­mia­rze, je­dynie spot­kań z człowiekiem zaw­sze Mu będzie za mało. -Matylda z Magdeburga


bóg- wszys­tkiego-w nad­mia­rze-­dynie-spot­kań-z człowiekiem-zaw­sze-mu będzie-za ło
Łatwiej obronić swoją cnotę przed mężczyznami, niż swoją opinię przed kobietami. -Brigitte Bardot


Łatwiej-obronić-swoją-cnotę-przed-mężczyznami-ż-swoją-opinię-przed-kobietami
Nig­dy nie wiado­mo, że się wy­piło o je­den kieliszek za dużo, za­nim się go nie wypije. -Georges Courteline


nig­dy-nie wiado­mo-że ę-wy­piło-o ­den-kieliszek-za żo-za­nim ę-go nie wypije
Socjalistycznej Polski, bratniej Polski nie opuścimy w biedzie i nie damy jej skrzywdzić! -Leonid Breżniew


socjalistycznej-polski-bratniej-polski-nie-opuścimy-w-biedzie-i-nie-damy-jej-skrzywdzić
Kary służą do odstraszania tych, którzy nie chcą grzeszyć. -Anonim


kary-służą-do-odstraszania-tych-którzy-nie-chcą-grzeszyć
Los únicos goces puros y sin mezcla de tristeza que le han sido dados sobre la tierra al hombre, son los goces de familia. -Giuseppe Mazzini


los-únicos-goces-puros-y-sin-mezcla-de-tristeza-han-sido-dados-sobre-tierra-al-hombre-los-goces-de-familia
Oso­ba przy­par­ta do mu­ru jest zdol­na zro­bić z niego pałac, ale i za­walić nim cały swój świat. Z cyk­lu po­wieści


oso­ba-przy­­-do mu­ru-jest zdol­na-zro­bić-z niego-pałac-ale-i za­walić-nim-cały-swój-świat-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
Kanibale wolą tych, co nie mają kośćca. -Stanisław Jerzy Lec


Człowiek wte­dy tyl­ko stoi moc­no, kiedy stoi na włas­nych nogach. -Tadeusz Kotarbiński


człowiek-wte­dy-tyl­ko-stoi-moc­no-kiedy-stoi-na włas­nych-nogach
Dzieci nie są złośliwe, są złe. -Zygmunt Freud


jeśli li słowem pi­sanym się stanę to czy pa­mięć będzie istnieć jak po deszczu wil­goć słońcem osuszo­na je­no spęka­na gle­ba i może czy­jaś roz­pacz czekania  -Papużka


śli-li słowem-pi­sanym ę-stanę-to-czy-pa­mięć-będzie-istnieć-jak-po deszczu-wil­goć-słońcem-osuszo­na-­no-spęka­na-gle­ba-i
W to­bie jest przes­trzeń dla mnie, w so­bie zamkniętej. -Papillondenuit


w to­bie-jest przes­trzeń-dla-mnie-w so­bie-zamkniętej
Sonet: Sonet jest aksamitną kamizelką poezji. -Ramon Gomez De La Serna


Kto nic nie wie, musi wszystkiemu wierzyć. -Marie Von Ebner - Eschenbach


Naj­piękniej­sze ob­ra­zy przecho­wuję pod powiekami smak słów zbieram pod językiem każde­go dnia kro­pelką szczęścia na mym ser­cu jes­teś Ty 7.05.2016 Malusia_035   -Malusia_035


naj­piękniej­sze-ob­ra­zy-przecho­wuję-pod-powiekami-smak-słów-zbieram-pod-językiem-każde­go-dnia-kro­pelką-szczęścia-na-mym-ser­cu
Ar­tysto, twórz, nie gadaj!  -Johann Wolfgang Goethe


Okazuje się, że wszystko może być źródłem szczęścia, jeśli alternatywą jest śmierć. -Maria Kuncewicz


okazuje-ę-że-wszystko-może-być-źródłem-szczęścia-śli-alternatywą-jest-śmierć
Ta­kie mam za­sady. Jeśli ci się nie po­dobają, mam też inne... -Groucho Marx (Julius Marx)