Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Je­dynym całko­wicie be­zin­te­resow­nym przy­jacielem, które­go można mieć na tym in­te­resow­nym świecie, ta­kim, który nig­dy go nie opuści, nig­dy nie okaże się niew­dzięcznym lub zdradziec­kim, jest pies. Po­całuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wy­liże ra­ny od­niesione w star­ciu z bru­tal­nością świata. Kiedy wszys­cy in­ni przy­jaciele odejdą, on pozostanie. -George Graham Vest


Al­ko­hol re­duku­je udrękę py­tań związa­nych z ob­ra­zem sa­mego siebie. -Antoni Kępiński


al­ko­hol-re­duku­-udrękę-py­ń-związa­nych-z ob­ra­zem-­mego-siebie
Lepiej być nieszczęśliwym Sokratesem, niż zadowolonym głupcem. -John Stuart Mill


lepiej-być-nieszczęśliwym-sokratesem-ż-zadowolonym-głupcem
Gniew mężczyzn wyładowuje się w czynach gwałtownych, gniew kobiet w głupocie. -Henri Millon Montherlant


gniew-mężczyzn-wyładowuje-ę-w-czynach-gwałtownych-gniew-kobiet-w-głupocie
Mierz siły na zamiary, Nie zamiar podług sił. -Adam Mickiewicz


Dobrzy ludzie mają moc - mogą żyć jeszcze po śmierci w niejednym wspomnieniu. -Trygve Gulbranssen


dobrzy-ludzie-mają-moc-mogą-żyć-jeszcze-po-śmierci-w-niejednym-wspomnieniu
Przyjaciel to ktoś, do kogo możesz zadzwonić o trzeciej w nocy i powiedzieć:


przyjaciel-to-ktoś-do-kogo-możesz-zadzwonić-o-trzeciej-w-nocy-i-powiedzieć-jestem-w-więzieniu-w-meksyku-a-on-odpowiada-nie-przejmuj-ę-zaraz
. . . kobieta pragnie dziecka i ustabilizowanego współżycia seksualnego; domu ale zarazem czułości i zrozumienia. Mężczyzna pragnie dziecka, domu i żony - kochanki oraz w równej co kobieta mierze czułości i zrozumienia. -Anonim


Na miłość też nie było czasu - Lecz W braku lepszego Zadania - Myślałam Może mi wystarczy SamMozół Jej Szukania. -Emily Dickinson


na-miłość-też-nie-było-czasu-lecz-w-braku-lepszego-zadania-myśłam-może-mi-wystarczy-sammozół-jej-szukania
Miał ochotę od­rzec, że cała ta ga­dani­na o uczu­ciach nie ma sen­su. Że uczu­cia się po­jawiają i zni­kają, że się nad ni­mi nie pa­nuje, dla­tego nie ma po­wodu się ni­mi za­mar­twiać. Że ludzi na­leży oce­niać po tym, co ro­bią, bo w końcu ok­reśla ich właśnie postępowanie. -Nicholas Sparks


W tej sprawie - kiedy białogłowa chce i pragnie - zgoła niepotrzeba, aby miłośnik troskał się o wymyślenie okazji, bowiem ona znajdzie ich więcej w godzinie, niż my wszyscy moglibyśmy uczynić w stu leciech. -Pierre De Bourdeille(s) Brantome


Są dwa grzechy główne, z których wywodzą się wszystkie inne: niecierpliwość i opieszałość. Przez niecierpliwość ludzie zostali wypędzeni z raju, przez opieszałość nie powracają tam. -Franz Kafka


są-dwa-grzechy-główne-z-których-wywodzą-ę-wszystkie-inne-niecierpliwość-i-opieszałość-przez-niecierpliwość-ludzie-zostali-wypędzeni-z
Polacy nie mają prawa opuszczać swojej ojczyzny! -Maria Skłodowska-Curie


Jes­teś jak ka­mień-nie czuły, zim­ny,niezłom­ny w swym żywiole... Możesz posłużyć ja­ko narzędzie zbrod­ni- w rękach złego człowieka.. Pa­miętaj jed­nak, gdy traisz w dob­re ręce możesz być cu­dem ja­ki na­tura dała światu... -kate-em


Top­nieją ser­ca, od czułego do­tyku szeptu. Ma­gia spojrzenia. -cytlopka


top­nieją-ser­ca-od-czułego-do­tyku-szeptu-ma­gia-spojrzenia
Nie bierz nicze­go do siebie. -Don Miguel Ruiz


To wiatr jesienny wpółżywe drze­wa pieści, spadł ko­lej­ny liść  -Chemik -a


to wiatr-jesienny-wpółżywe-drze­wa-pieś-spadł-ko­lej­ny-liść 
Nic się nie może ostać wobec prawdy, ona jest wielką, wieczną triumfatorką. -Emil Zola


nic-ę-nie-może-ostać-wobec-prawdy-ona-jest-wielką-wieczną-triumfatorką