Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Niektórzy powiedzieli wszystko, zanim jeszcze otworzyli usta. -Elias Canetti


niektórzy-powiedzieli-wszystko-zanim-jeszcze-otworzyli-usta
Trzeba rozrywać rany polskie, żeby się nie zabliźniły błoną podłości. -Stefan Żeromski


trzeba-rozrywać-rany-polskie-żeby-ę-nie-zabliźły-błoną-podłoś
Nie wiem, na co się przyda mowa napuszona. -Jean Baptiste Racine


Życie jest jak la­tar­nia, jed­na gaśnie, dru­ga się za­pala, lecz kiedyś brak­nie prądu i za­panu­je wie­czna ciemność. -Ryder


Życie-jest jak ­tar­nia-jed­na-gaśnie-dru­ga ę-za­pala-lecz-kiedyś-brak­nie-prą-i za­panu­-wie­czna-ciemność
Rodzaj spoufalenia: z głupotą na


Cóż to za ciężka praca - podobać się nieciekawym ludziom. -Heinrich Heine


Nig­dy nie pat­rzyłem na ludzi z góry , jes­tem za nis­ki . -Ma ły


nig­dy-nie pat­rzyłem-na ludzi-z góry- jes­tem-za nis­ki
Bezwład pro­wadzi do bezwładu, i odwrotnie. -Tadeusz Kotarbiński


Dobrze, że bogini sprawiedliwości ma oczy zawiązane, bo wielu jest, co pragną zamydlić jej oczy, a to by ją bolało. -Alojzy Żółkowski


dobrze-że-bogini-sprawiedliwoś-oczy-zawiązane-bo-wielu-jest-co-pragną-zamydlić-jej-oczy-a-to-by-ją-bolało
Ona to ta­kie psychiczne bu­raki cuk­ro­we – trze­ba by czte­ry ty­siące, żeby wy­cisnąć łyżeczkę cukru. -Jerzy Kosiński


ona-to ­kie-psychiczne-bu­raki-cuk­ro­we- trze­ba-by czte­ry-ty­ą-żeby-wy­cisnąć-łyżeczkę-cukru
Przy­wile­jem wiel­kich jest przygląda­nie się ka­tas­tro­fom z balkonu. -Jean Giraudoux


przy­wile­jem-wiel­kich-jest przygląda­nie ę-ka­tas­tro­fom-z balkonu
Każde roz­wiąza­nie prob­le­mu jest no­wym problemem. -Johann Wolfgang Goethe


Kto pomyślał tę przepaść i odrzucił w górę! -Julian Przyboś


Małe sta­cyj­ki są dum­ne z te­go, że przez nie prze­jeżdżają po­ciągi pośpieszne. -Karl Kraus


małe-sta­cyj­ki-są dum­ne-z te­go-że przez-nie prze­żdżają-po­ągi-pośpieszne
Jadę po­ciągiem. Za ok­nem sza­ry kra­job­raz. W wa­gonie na­pisy: Nie pluć. Nie wychy­lać się. Nie prze­wozić na­bitej broni. Nudno. -Janusz Osęka


jadę-po­ągiem-za ok­nem-sza­ry-kra­job­raz-w wa­gonie-na­pisy-nie-pluć-nie wychy­ć-ę-nie prze­wozić-na­bitej-broni-nudno
Przyjaźń powiększa szczęście i pomniejsza nieszczęście, podwajając naszą radość i dzieląc na pół smutek. -Anonim


przyjaźń-powiększa-szczęście-i-pomniejsza-nieszczęście-podwajając-naszą-radość-i-dzieląc-na-pół-smutek
Ser­cem czu­je człowiek, który myśli umysłem, a brzuchem - ten, kto myśli sercem. -Aga250909


ser­cem-czu­-człowiek-który-myśli-umysłem-a brzuchem- ten-kto-myśli-sercem
Filozofia jest zdrowym rozsądkiem w wyjściowym garniturze. -Anonim


filozofia-jest-zdrowym-rozsądkiem-w-wyjściowym-garniturze