Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Miłość w swej najpełniejszej rzeczywistości możliwa jest jedynie w ramach płciowości: tylko jako mężczyzna i kobieta mogą ludzie najrzeczywiściej się miłować. Natomiast wszelka inna miłość jest jej odgałęzieniem, wypływem, odbiciem, albo też jej sztucznym naśladownictwem. Błędną jest rzeczą uznawanie tej miłości (to jest miłości seksualnej) za jedyne w ogóle objawienie miłości i mniemanie jakoby obok niej istniały inne - może nawet wyższe objawienia miłości. -Ryszard Wagner


Nie być chciwym to już bogactwo. -Cyceron


nie-być-chciwym-to-już-bogactwo
Czas - najlepszy sędzia. -Adolf Nowaczyński


Kobiecość nie jest bynajmniej obroną kobiety naprawdę fascynującej, a raczej prowokacją do napaści. -Oscar Wilde


kobiecość-nie-jest-bynajmniej-obroną-kobiety-naprawdę-fascynującej-a-raczej-prowokacją-do-napaś
Wys­tar­czy tak mało, niedos­trze­gal­ny po­wiew wiat­ru, by spra­wy lek­ko się prze­sunęły i to, za co jeszcze przed chwilą człowiek gotów był od­dać życie, nag­le uka­zuje się ja­ko poz­ba­wiony treści bezsens. -Milan Kundera


Życie jednak nie trwa w przykazanej ciemności, ponieważ nią właśnie musi się skończyć, koniec zawsze jest w niewidzeniu, więc bojaźliwie uciekamy od sytuacji niejasnych w ostre światło dnia. -Zofia Bystrzycka


Jeżeli wy­darzy Ci się coś przyk­re­go w życiu, pod żad­nym po­zorem nie pod­da­waj się, później zo­baczysz, dlacze­go i czy było warto... -ruda717


jeżeli-wy­darzy-ci ę-coś-przyk­re­go-w życiu-pod-żad­nym-po­zorem-nie pod­da­waj-ę-później-zo­baczysz-dlacze­go-i czy-było
O krzyw­dy bogów niech troszczą się bogowie. -Tacyt


o krzyw­dy-bogów-niech-troszczą ę-bogowie
Wierność cenna jest tylko w takiej kobiecie, którą ona coś kosztuje. -Zofia Nałkowska


wierność-cenna-jest-tylko-w-takiej-kobiecie-którą-ona-coś-kosztuje
Pośpiech jest wy­nalaz­kiem szatana. -Mahomet (Muhammad ibn Abd Allah)


Dla kobiety, którą kiedyś kochał, mężczyzna zrobi prawie wszystko na świecie - poza tym, by znów ją pokochał. -Oscar Wilde


dla-kobiety-którą-kiedyś-kochał-mężczyzna-zrobi-prawie-wszystko-na-świecie-poza-tym-by-znów-ją-pokochał
Abstynent - człowiek niepociągający. -Karol Dusza


Ateis­ta jest bez­bron­ny wo­bec wierzące­go, na­tomiast wierzący nie jest bez­bron­ny wo­bec ateis­ty. Ateis­ta mu­si udo­wad­niać, co jest zajęciem sa­mo w so­bie trud­nym, ule­gającym niepew­ności, na­tomiast wierzący ma tyl­ko piękne, czys­te, swo­je: ja wierzę, i nic do dodania. -Sławomir Mrożek


Moda damska była zawsze najdroższą techniką opakowania. -Ambrose Bierce


moda-damska-była-zawsze-najdroższą-techniką-opakowania
Szczęście ma większą wartość, gdy trzeba je opłacić. -Romain Rolland


Chcesz byc sil­ny pij mle­ko!!! Chcesz być sil­ny ducho­wo słuchaj dob­rej muzyki. -Pan Życie


chcesz-byc-sil­ny-pij-mle­ko-chcesz-być-sil­ny-ducho­wo-słuchaj-dob­rej-muzyki
Śmiech jest jak sól, życie bez niego nie smakuje. -Karol Bunsch


Śmiech-jest jak sól-życie-bez-niego-nie smakuje
przy­godo moja czas wra­cać nam do domu od­począć w ciszy  -Cykam


przy­godo-moja-czas-wra­cać-nam-do domu-od­począć-w ciszy