Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Szczęściem pisarza jest myśl, która cała staje się uczuciem, jest uczucie, które całe staje się myślą. -Tomasz Mann


szczęściem-pisarza-jest-myśl-która-cała-staje-ę-uczuciem-jest-uczucie-które-całe-staje-ę-myślą
I oby świat za­pamiętał Nas już na zaw­sze. Żeby nig­dy nie po­minął w swoich baj­kach Naszych serc. -szantiil


i-oby-świat-za­pamięł-nas-już-na zaw­sze-Żeby nig­dy-nie po­minął-w swoich-baj­kach-naszych-serc
Dlatego czas tak powoli mija. -Karl Kraus


Kulturę bakterii można przynajmniej obejrzeć przez mikroskop. -Jadwiga Rutkowska


kulturę-bakterii-można-przynajmniej-obejrzeć-przez-mikroskop
Kto nie zstępuje we własne głębie, do tego głębi nic także nie przenika. -Eliza Orzeszkowa


kto-nie-zstępuje-we-własne-głębie-do-tego-głębi-nic-także-nie-przenika
Po to, aby umocnić i oczyścić świat dzisiejszy, nie jest nam konieczna ars moriendi, ale zmartwychwstanie Chrystusa. -Dietrich Bonhoeffer


po-to-aby-umocnić-i-oczyść-świat-dzisiejszy-nie-jest-nam-konieczna-ars-moriendi-ale-zmartwychwstanie-chrystusa
Osoba kochająca upodabnia się w pewnym stopniu do przedmiotu swej miłości i tylko dlatego może mu się spodobać. -Claude Andrien Helvetius


osoba-kochająca-upodabnia-ę-w-pewnym-stopniu-do-przedmiotu-swej-miłoś-i-tylko-dlatego-może-mu-ę-spodobać
Ni­kogo w życiu i nig­dy, nie można spi­sać na straty!!! insp.Emi  -Niusza


ni­kogo-w życiu-i nig­dy-nie można-spi­ć-na straty-inspemi 
Opatrzność dała mężczyznom zarost, aby można ich było odróżnić od kobiet. -Epiktet z Hierapolis


opatrzność-dała-mężczyznom-zarost-aby-można-ich-było-odróżć-od-kobiet
poczułem twoją dłoń na mo­jej skroni jej dotyk jedwabisty czuję uczu­cia smak tak czysty jak wo­da ze źródła uczucia jak mor­ska fala a świat się oddala i cze­ka w kącie zapatrzony *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Poczuć smak Twoich ust... Marzenie! Dot­knąć dłonią Twoją dłoń... Pragnienie! A po­tem de­likat­nie mus­kać swoim ciałem Two­je ciało... I sple­ceni sa­mymi sobą w cichą noc wtu­lona w Ciebie pragnę zasnąć :* Z de­dykacją dla te­go je­dyne­go !  -Kajka85


Wtedy będzie wszystkim źle, gdy wszyscy będą się zajmowali wszystkim. -Ezop


wtedy-będzie-wszystkim-ź-gdy-wszyscy-będą-ę-zajmowali-wszystkim
Miłość jest wzajemnym świętokradztwem. -Karol Irzykowski


Kobiety nabierają tajemniczej urody po grzechu popełnionym w radości. -Pitigrilli


kobiety-nabierają-tajemniczej-urody-po-grzechu-popełnionym-w-radoś
Mide tus deseos, pesa tus opiniones, cuenta tus palabras. -Pitágoras


mide-tus-deseos-pesa-tus-opiniones-cuenta-tus-palabras
Do wielkich osiągnięć przez wąskie ścieżki. -Wiktor Hugo


Uczymy się na błędach. Są narody, które uczą się na osiągnięciach. -Janina Ipohorska


uczymy-ę-na-błędach-są-narody-które-uczą-ę-na-osiągnięciach
Pamiętaj tylko to, co dobre; to, co złe, nigdy o tobie nie zapomni. -Doug Horton


pamiętaj-tylko-to-co-dobre-to-co-złe-nigdy-o-tobie-nie-zapomni