80.000+ Cytaty, Przysłowia i Powiedzenia - Cytaty w Butelce

Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Luchar resueltamente contra el enemigo, establecer el Poder en el sector central de la cordillera Luosiao y combatir la tendencia a la huida. -Mao Zedong


luchar-resueltamente-contra-el-enemigo-establecer-el-poder-el-sector-central-de-cordillera-luosiao-y-combatir-tendencia-a-huida
Thaum jest pod­sta­wową jed­nos­tką mo­cy ma­gicznej. Pow­szechnie uz­na­je się, że jest to ilość ma­gii niezbędna do stworze­nia jed­ne­go małego białego gołębia al­bo trzech stan­dardo­wych kul bilardowych. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi. -Wacław Szymanowski


sprawiedliwy-w-ciszy-gdy-wzywa-boga-bóg-widzi-bóg-słyszy-bóg-schodzi
Wiemy czym jest obojętność i mi­mo to zap­rasza­my ją do swo­jego życia. -Laurix


wiemy-czym-jest obojętność-i mi­mo-to zap­rasza­my-ją do swo­jego-życia
Poezja przyszła z nieszczęściem na ziemię. -Deotyma


poezja-przyszła-z-nieszczęściem-na-ziemię
Kiedyś pro­wadzi­liśmy ta­kie roz­mo­wy, szep­cząc so­bie prawdę z ust do ust, w po­wol­nych uścis­kach po­miłos­nych; a dzi­siaj - dzi­siaj wszys­tko na zim­no, pięć metrów ciem­nej pus­tki po­między na­mi, ona na­wet nie może na mnie spoj­rzeć, ja zaś zas­ta­nawiam się nad kłamstwami. -Jacek Dukaj


jeśli­by stwierdzić iż ziemia ta jest w niebie wszys­cy są w raju  -Cykam


śli­by-stwierdzić-iż-ziemia- jest w niebie-wszys­cy-są w raju 
Słońce zza chmury. Nie lu­bię poniedziałków. Po­nuro jakoś. -PINGWINIOWATY


słoń-zza-chmury-nie-lu­bię-poniedziałków-po­nuro-jakoś
sąsie­dzi ik­sińskich kłócą się o półno­cy. nag­le do ich drzwi pu­ka najmłod­szy ik­siński. sąsiad py­ta gniew­nie : - cze­go chciałeś ? - ta­ta się py­ta, na którym ka­nale le­ci ten cieka­wy show ... -lovely-girl


Życie to gi­gan­tyczna lo­teria, w której wi­doczne są tyl­ko wyg­ra­ne losy. -Jostein Gaarder


Życie-to gi­gan­tyczna-lo­teria-w której wi­doczne-są tyl­ko-wyg­ra­ne-losy
Jeśli zaopiekujesz się zbłąkanym psem i zapewnisz mu spokojny żywot, nie ugryzie cię. To podstawowa różnica między psem a człowiekiem. -Mark Twain


jeśli-zaopiekujesz-ę-zbłąkanym-psem-i-zapewnisz-mu-spokojny-żywot-nie-ugryzie-ę-to-podstawowa-różnica-między-psem-a-człowiekiem
Wiara jest zaufa­niem Bo­gu na­wet w cierpieniach. -Jan Twardowski


wiara-jest zaufa­niem-bo­gu-na­wet-w cierpieniach
Najskuteczniejszy sposób na kształtowanie własnego życia to PRZYSTĄPIĆ do DZIAŁANIA - i trzeba się tylko do tego nakłonić -Robbins Anthony


najskuteczniejszy-sposób-na-kształtowanie-własnego-życia-to-przystĄpiĆ-do-dziaŁania-i-trzeba-ę-tylko-do-tego-nakłonić
Żyć i um­rzeć bez żalu - oto mo­ja je­dyna religia. -Milarepa


Żyć-i um­rzeć-bez-żalu- oto-mo­ja-­dyna-religia
Pokora jest matką olbrzymów. -Gilbert Keith Chesterton


Życia nie da się przełożyć na piosenki... -Klaudiusz Debussy


Pozorom zawsze starcza twarzy. -Zbigniew Waydyk


Konieczności życia potrafią obalić każdy dogmat. -Stefan Pacek


koniecznoś-życia-potrafią-obalić-każdy-dogmat