Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Za­korze­niony mi­mocho­dem (limeryk) Jest ta­ki pan co ma chody Już nie jeździ na zawody Da­leko so­bie doszedł Do te­lewiz­ji poszedł Szkło nie wychodzi z mody  -sprajtka


za­korze­niony-mi­mocho­dem-limeryk-jest-­ki-pan-co  chody-już-nie ździ-na zawody-da­leko-so­bie-doszedł-do-te­lewiz­ji-poszedł
Nie wy­leczy się cho­rego, który nie wie­rzy w swoją chorobę. -Henri Frédéric Amiel


Libertad es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades. -Immanuel Kant


libertad-es-aquella-facultad-aumenta-utilidad-de-todas-las-demás-facultades
Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować. -Johann Wolfgang Goethe


Istnieją nazwiska, które należałoby powywieszać na wszystkich szubienicach świata. -Georg Christoph Lichtenberg


istnieją-nazwiska-które-należałoby-powywieszać-na-wszystkich-szubienicach-świata
Wiedza o naszej wiedzy jest filozofią: pokora i przypuszczenie gdzie ona się kończy - religią. -Rahel Varnhagen von Ense


wiedza-o-naszej-wiedzy-jest-filozofią-pokora-i-przypuszczenie-gdzie-ona-ę-kończy-religią
Nuestra política educacional debe permitir a todos aquellos que reciben educación desarrollarse moral, intelectual y físicamente y convertirse en trabajadores cultos y con conciencia social. -Mao Zedong


I wielkie sny o potędze przechodzą z czasem w stadium nerwowego drzemania. -Zbigniew Waydyk


i-wielkie-sny-o-potędze-przechodzą-z-czasem-w-stadium-nerwowego-drzemania
Stukam do nieba, proszę o wiarę. . . zawsze świeżą, bo nieskończoną. -Jan Twardowski


stukam-do-nieba-proszę-o-wiarę-zawsze-świeżą-bo-nieskończoną
Czyn jako cnota sam w sobie mieści nagrodę. -Walter Scott


Złość złością - na złość dob­ro­cią poczęstuj­my. Wspaniałomyślność. Krys­ty­na Sz. 26.01.2015r. -krysta


złość-złośą- na złość-dob­ro­ą-poczęstuj­my-wspaniałomyślność-krys­ty­na-sz-26012015r
W miłości milczenie lepsze jest niż mowa. Dobrze jest być zmieszanym. Jest wymowa milczenia, która przenika bardziej niż zdołałyby to uczynić słowa. -Anonim


w-miłoś-milczenie-lepsze-jest-ż-mowa-dobrze-jest-być-zmieszanym-jest-wymowa-milczenia-która-przenika-bardziej-ż-zdołałyby-to-uczynić
Chy­ba po­ra zos­tać emoc­jo­nalną ma­sochis­tką, by poz­nać smak szczęścia... -Riot


chy­ba-po­ra-zos­ć-emoc­jo­nalną-­sochis­tką-by poz­nać-smak-szczęścia
Niebo płacze, a ja się śmieje. -NightHuntress


Wszystko w człowieku jest paradoksalne. Komuś zapewnia się chleb, aby mógł tworzyć, a on usypia, zwycięski zdobywca niewieścieje, szczodry, zdobywszy bogactwa, staje się sknerą. -Antoine De Sainte - Exupery


Go­reją pięknem Po­marańczo­we róże Zielo­ny pokój  -fyrfle


go­reją-pięknem-po­marańczo­we-róże-zielo­ny-pokój 
Szu­kamy naj­pierw duszy w ko­biecie, ale po­tem bie­rze­my ciało. -Pitigrilli


szu­kamy-naj­pierw-duszy-w ko­biecie-ale-po­tem-bie­rze­my-ciało
Koło jest symbolem pięknej monotonii, ruch wahadłowy - monotonii okrutnej. -Simone Weil


koło-jest-symbolem-pięknej-monotonii-ruch-wahadłowy-monotonii-okrutnej