Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Kiedy ma się dwadzieścia lat, to klęska jest jeszcze przygodą. Ale w dziesięć lat później wygląda ona jak stara prostytutka i jest tak samo nie do zniesienia, jak jej zapach i jej obecność. -Marek Hłasko


kiedy-ę-dwadzieścia-lat-to-klęska-jest-jeszcze-przygodą-ale-w-dziesięć-lat-później-wygląda-ona-jak-stara-prostytutka-i-jest-tak-samo-nie-do
Nie grzeszy ten, który czyni źle przez miłość. -Oscar Wilde


Li­tować się nad kimś, to nie tyl­ko mu współczuć. -Jang Czu


li­tować ę-nad-kimś-to nie tyl­ko-mu współczuć
Zazdrosny kocha więcej, ufny kocha lepiej. -Molier


zazdrosny-kocha-więcej-ufny-kocha-lepiej
Polityka jest jak podanie o legendarnym sfinksie; pożera wszystkich, którzy nie potrafią rozwiązać jej zagadek. -Antoine Rivarol


polityka-jest-jak-podanie-o-legendarnym-sfinksie-pożera-wszystkich-którzy-nie-potrafią-rozwiązać-jej-zagadek
Nie ma na świecie istot gorszych niż cudzołożne kobiety; są gotowe zabić każdego, kto sprzeciwia się ich zamierzeniom. -Jan Chryzostom Św


nie-na-świecie-istot-gorszych-ż-cudzołożne-kobiety-są-gotowe-zabić-każdego-kto-sprzeciwia-ę-ich-zamierzeniom
zasłuchałem się w twój oddech śpisz ja­kie to wspaniałe słyszę bi­cie two­jego serca równo od­mie­rza czas wypoczynku chciałbym cię obudzić lecz tak słod­ko wyglądasz że nie mogę te­go zburzyć posłuchaj jes­teś moim spełnieniem do­pełnieniem moich marzeń bu­forem ha­mującym emocje natchnieniem motywacją cza­sem nar­racją i zastanowieniem a cza­sem westchnieniem i zrozumieniem zaw­sze będziesz moim kluczem do uczuć gorącości na drodze do ra­ju bram *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


Można umierać z pragnienia stojąc po szyję w wodzie. -Urszula Kozioł


można-umierać-z-pragnienia-stojąc-po-szyję-w-wodzie
Jeżeli ta pus­tka kiedyś znów się za­pełni ciepłem i praw­dziwą przy­jaźnią, może wy­baczę wam, że odeszliście. [*]  -AnDree


jeżeli- pus­tka-kiedyś-znów ę-za­peł-ciepłem-i praw­dziwą-przy­jaźą-może-wy­baczę-wam-że odeszliście- 
Lu­bię py­tania, to one bu­dują kon­takty między ludźmi. Brak py­tań, to naj­gor­sze co może być. Nie py­tam, bo sądzi­my, że poz­na­liśmy dru­giego człowieka, a to wierut­ne kłamstwo. -zuzus


Ne­ver try to out­stub­born a cat. -Lazarus Long


Największą władzę nad mężczyzną ma kobieta, która wprawdzie nie oddaje mu się, ale potrafi utrzymać go w wierze, iż odwzajemnia jego miłość. -Marie Von Ebner - Eschenbach


największą-władzę-nad-mężczyzną-kobieta-która-wprawdzie-nie-oddaje-mu-ę-ale-potrafi-utrzymać-go-w-wierze-iż-odwzajemnia-jego-miłość
Dlaczego doktorze lecząc innych nie leczysz się sam? -Ezop


dlaczego-doktorze-lecząc-innych-nie-leczysz-ę-sam
Nie szarpać się, nie buntować, nie sprzeciwiać losowi - jest postawą słuszną i racjonalną. Krótkie kategoryczne Bóg tak chce


Socjalistycznej Polski, bratniej Polski nie opuścimy w biedzie i nie damy jej skrzywdzić! -Leonid Breżniew


socjalistycznej-polski-bratniej-polski-nie-opuścimy-w-biedzie-i-nie-damy-jej-skrzywdzić
Można upaść jeszcze niżej?  -stokrotka123


Maestro, quisiera saber cómo viven los peces en el mar. Como los hombres en la tierra: los grandes se comen a los pequeños. -William Shakespeare


maestro-quisiera-saber-cómo-viven-los-peces-el-mar-como-los-hombres-tierra-los-grandes-se-comen-a-los-pequeños
Wygnaliśmy z serc Boga, weźmiem dobra po nim, gadać o nim i pisać do niego zabronim; mamy nań sto gąb brzmiących i piór ostrych krocie. -Adam Mickiewicz


wygnaliśmy-z-serc-boga-weźmiem-dobra-po-nim-gadać-o-nim-i-pisać-do-niego-zabronim-mamy-nań-sto-gąb-brzmiących-i-piór-ostrych-krocie