Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Im bar­dziej po­lega­my na in­nych, tym moc­niej ci nas zawodzą... -płonąca


im bar­dziej-po­lega­my-na in­nych-tym-moc­niej- nas-zawodzą
Szybki w działaniu: ledwie go posiali, a juk sią zabiera do żąda innych. -Zbigniew Waydyk


szybki-w-działaniu-ledwie-go-posiali-a-juk-ą-zabiera-do-żąda-innych
Wyjcie! Poczujecie się młodsi o miliony lat. -Stanisław Jerzy Lec


Czas to twoje życie - a życie trzeba szanować! -Anonim


czas-to-twoje-życie-a-życie-trzeba-szanować
Niech pani nie zapomina, że zdolność mężczyzny do kochania i uwielbiania jest jak inne zdolności. Musi ich używać na marne wiele razy, zanim się przekona, co jest naprawdę godne jego starań. -George Bernard Shaw


Nie na tym po­lega rzecz, aby do­dać lat do życia, ale na tym prze­de wszys­tkim, aby do­dać życia do lat. -Alexis Carrel


nie-na tym-po­lega-rzecz-aby do­dać-lat-do życia-ale-na tym-prze­de-wszys­tkim-aby do­dać-życia-do lat
Ścierasz mi z po­wiek wszel­kie granice Nie wiem gdzie sie zaczy­nam o świcie Jaśniejesz Ogląda się pośpiech za siebie Powiedz Ja nie znam słów ani wiele nie mogę Bądź mi czymś nowym I obcym Pot­rze­ba mi in­nych pla­net W dusznym po­koju stro­niącym od nazw Pełnym od ciszy Uśmie­chnij się nic mnie bar­dziej nie zachwy­ca niż Po­wiew ciepła od Twe­go sta­lowe­go odbicia  -karykaturalna


Pieniądz symbolizuje pracę, pożywienie, najrozmaitsze rodzaje energii. Człowiek wymyślił ten symbol dla wygody. -Stefan Kisielewski


pieniądz-symbolizuje-pracę-pożywienie-najrozmaitsze-rodzaje-energii-człowiek-wymyślił-ten-symbol-dla-wygody
Kto posiada kota, nie musi się obawiać samotności. -Daniel Defoe


Niektórzy umierają młodo, in­ni rodzą się starzy. -John Updike


Kiedy skończy się gniew­ny, bun­towniczy ok­res w twoim życiu, kiedy masz gdzieś cały świat, zaczy­na się prze­rażający ok­res, w którym chcesz całemu światu dokopać. -Tupac Amaru Shakur


Pożyteczniejsza dzieciom jest karność mistrzowska, niźli macierzyńska miłość i ojcowska. -Bertrand Saadi z Szirazu


pożyteczniejsza-dzieciom-jest-karność-mistrzowska-źli-macierzyńska-miłość-i-ojcowska
Nawet drzewa nie lubią, kiedy się nimi potrząsa. Zawsze coś wtedy z nich spada. -Stanisława Fleszarowa - Muskat


Rozum wznosi wokół siebie mury, serce je burzy. -Anonim


rozum-wznosi-wokół-siebie-mury-serce-burzy
Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Zaangażuj mnie, a zrozumiem. -Konficjusz


powiedz-mi-a-zapomnę-pokaż-mi-a-zapamiętam-zaangażuj-mnie-a-zrozumiem
Nie każdy blis­ki jest blis­ki, nie każdy da­leki - daleki. -Talmud


nie-każdy-blis­ki-jest blis­ki-nie każdy-da­leki- daleki
Rój PER Dreszczyk emocji krąży w to­ni mroku. Lo­ty perseid. -Papużka


rój-per-dreszczyk-emocji-krąży-w to­-mroku-lo­ty-perseid
Ty­lu sa­mot­nych ludzi nie mających gdzie się podziać Czy w wi­gilię, czy w wielką noc, czy to śniada­nie czy obiad Każdy ich żałuje, lecz żaden nie pomoże Każdy na nich plu­je, wyr­wał by jak korzeń Nie znasz ich pot­rzeb, im wys­tar­czy trochę ciepła Czyjś syn, czyjś oj­ciec dla Ciebie to biedak Za każdym ra­zem pos­ta­nowienie na no­wy rok To od­bić się od dna, zdo­być eli­tar­ny tron. -Bruno