Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Alic­jo będąc tam za lus­trem w krainie czarów zos­taw uchy­lone drzwi........ *** *** *** *** MP  -Marek1410


alic­jo-będąc-tam-za lus­trem-w-krainie-czarów-zos­taw-uchy­lone-drzwi-mp 
Wszys­tko -  słowo bez­czel­ne i nadęte pychą. Po­win­no być pi­sane w cudzysłowie. Uda­je, że nicze­go nie pomija, że sku­pia, obej­mu­je, za­wiera i ma. A tym­cza­sem jest tylko strzępkiem zawieruchy. -Wisława Szymborska


Lepiej wybierać winnych, niż ich wyszukiwać. -Marcel Pagnol


Jeśli duch nacjonalizmu przedostaje się do literatury, to przestaje to być literatura. -William Faulkner


jeśli-duch-nacjonalizmu-przedostaje-ę-do-literatury-to-przestaje-to-być-literatura
Nawet na najpiękniejszym tronie świata siedzi się zawsze na własnym siedzeniu. -Michel de Montaigne


nawet-na-najpiękniejszym-tronie-świata-siedzi-ę-zawsze-na-własnym-siedzeniu
Nieoczekiwane przypadki w życiu częstsze są niż oczekiwane. -Plaut


nieoczekiwane-przypadki-w-życiu-częstsze-są-ż-oczekiwane
Życie składa się w 10% z tego co nam się przydarza i w 90% z naszych reakcji na te zdarzenia. -Anonim


Życie-składa-ę-w-10%-z-tego-co-nam-ę-przydarza-i-w-90%-z-naszych-reakcji-na-te-zdarzenia
Prawa są jak sieć pajęcza, w której więzną małe muchy, ale przez którą przebijają się wielkie. -Franciszek Bacon


prawa-są-jak-sieć-pajęcza-w-której-więzną-łe-muchy-ale-przez-którą-przebijają-ę-wielkie
Nie ma się po co śpie­szyć - mądrość zaw­sze przychodzi za późno. -Jacek Wejroch


nie- ę-po co śpie­szyć- mądrość-zaw­sze-przychodzi-za późno
Miłość czym jes­teś ???? gdzie jes­teś ???? czy uwie­rzyć w Ciebie jeszcze mi się zechce? chy­ba nie chce, żyć już z miejscem, w krórym czu­je sa­mot­ności bezkres. po­nad siedem mi­liardów na tym świecie ludzi a ko­lej­ny dzień w życiu sa­moc­tością mnie obudzi, ilu poz­nać jeszcze mu­siałbym w życiu ludzi, by uczu­cie to pot­ra­fić w końcu z ser­ca zgubić. -bucz1986


Często i lek­ce­ważony wróg wy­daje krwawą bitwę. -Tytus Liwiusz


często-i lek­­ważony-wróg-wy­daje-krwawą-bitwę
Głód jest wtedy prawdziwy, gdy człowiek patrzy na drugiego człowieka jako na obiekt do zjedzenia. -Anonim


głód-jest-wtedy-prawdziwy-gdy-człowiek-patrzy-na-drugiego-człowieka-jako-na-obiekt-do-zjedzenia
Ignorancja i arogancja są to dwie nierozłączne siostrzyce, w jednym ciele i w jednej duszy. -Giordano Bruno


ignorancja-i-arogancja-są-to-dwie-nierozłączne-siostrzyce-w-jednym-ciele-i-w-jednej-duszy
Czyż z rządzeniem nie jest trochę jak z reżyserią w teatrze? Gdy jest źle, mówi się, że sztuka słaba albo źli aktorzy, a gdy jest wszystko dobrze, mówi się, że świetnie wyreżyserowana. -Antoni Słonimski


Zagląda­li do kufrów, zagląda­li do waliz, nie zaj­rze­li do du­py - tam miałem socjalizm. -Czesław Miłosz


zagląda­li-do kufrów-zagląda­li-do waliz-nie-zaj­rze­li-do ­py- tam-miałem-socjalizm
Ro­syj­ski In­sty­tut Wi­ruso­logii za­leca, że naj­lep­szą szcze­pionką prze­ciw gry­pie jest 100 gram wódki dzien­nie, i co tu właści­wie ko­men­to­wać?! Po pros­tu kto nie kocha Ros­jan, ten ab­sty­nent - zap­rza­niec jeden!  -fyrfle


La poesía tiene que ser humana. Si no es humana, no es poesía. -Vicente Aleixandre


Obowiązek rozpoznasz po tym przede wszystkim, że nie pozostawia ci on prawa wyboru. -Antoine De Saint - Exupery