Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Wiedza wbija w pychę, miłość zaś buduje. -Paweł Św


wiedza-wbija-w-pychę-miłość-zaś-buduje
Na progu nowych czasów, które nadchodzą, pragnę wraz z moimi rodakami rozważyć wielką tajemnicę Bożej miłości i uwielbić Boga, który jest miłością. -Jan Paweł II


na-progu-nowych-czasów-które-nadchodzą-pragnę-wraz-z-moimi-rodakami-rozważyć-wielką-tajemnicę-bożej-miłoś-i-uwielbić-boga-który-jest
Przyjaciel w potrzebie jest lepszy niż cisza po burzy. -Eurypides


przyjaciel-w-potrzebie-jest-lepszy-ż-cisza-po-burzy
Na złych ludziach można po­legać. Ci przy­naj­mniej się nie zmieniają. -William Faulkner


na złych-ludziach-można-po­legać-ci przy­naj­mniej ę-nie zmieniają
Czyn ja­ko cno­ta sam w so­bie mieści nagrodę. -Walter Scott


..Ogólnie uj­mując , rzecz była ciut sprośna : ......On Ją wiel­bił cicho Ona była głośna ...... றiℓℓ... -mill


ogólnie-uj­mując-rzecz-była-ciut-sprośna-on-ją wiel­bił-cicho-ona-była-głośna-றiℓℓ
Bogactwo rodzi pożądanie. -Anonim


No cóż? było kil­ka miłości i trwo­ga, i no­ce bezsenne, było dużo tkli­wości i złości, wszys­tko zmienne. -Władysław Broniewski


no cóż-było-kil­ka-miłoś-i-trwo­ga-i no­-bezsenne-było-żo-tkli­woś-i złoś-wszys­tko-zmienne
Trud­no jest mówić o po­ważnych spra­wach bez wys­tar­czające­go słownictwa. -Michal Viewegh


trud­no-jest mówić-o po­ważnych-spra­wach-bez-wys­tar­czają­go-słownictwa
Sios­trą roz­koszy jest smutek. -Ezop


Naj­lep­szym dla nas w życiu roz­sta­niem jest roz­sta­nie z pesymizmem. -Małgorzata Stolarska


naj­lep­szym-dla-nas-w życiu-roz­sta­niem-jest roz­sta­nie-z pesymizmem
Ten najbardziej olśniewa talentami, kto więcej rozdaje, niż otrzymuje. -Mikołaj Ostrowski


ten-najbardziej-olśniewa-talentami-kto-więcej-rozdaje-ż-otrzymuje
Śniło mi się dzi­siaj, że byłam wam­pi­rem. Ty zwykłym człowiekiem. Wys­sałam z Ciebie krew. Dlacze­go w realu dzieje się odwrotnie?  -Majka_Majdan


Śło-mi ę-dzi­siaj-że byłam-wam­pi­rem-ty zwykłym-człowiekiem-wys­łam z ciebie-krew-dlacze­go w realu-dzieje ę-odwrotnie 
Małe pies­ki naj­więcej szczekają. -Samuel Adalberg


Niektóre koguty myślą, że słońce wschodzi z ich powodu. -Theodor Fontane


Pełne praw­dy trze­ba niekiedy wy­powiadać półgębkiem. -Aleksander Kumor


pełne-praw­dy-trze­ba-niekiedy-wy­powiadać-półgębkiem
My pokażemy światu, że Polski jesteśmy warci, byleby but był mocny, byleby karabin był w garści. -Władysław Broniewski


my-pokażemy-światu-że-polski-jesteśmy-warci-byleby-but-był-mocny-byleby-karabin-był-w-garś
Uczone damy są jeszcze nieznośniejsze od tych, co się winem zapijają. -Decimus Junius Juvenalis