Zbierz Swoją Butelkę z Cytatami

Nasze umysły są jak spadochrony – działają tylko, gdy są otwarte -Thomas Dewer


nasze-umysły-są-jak-spadochrony-działają-tylko-gdy-są-otwarte
Można tak po­kochać krzyż, że się zre­zyg­nu­je z zejścia z krzyża w dniu zmartwychwstania. -Józef Stanisław Tischner


można-tak-po­kochać-krzyż-że ę-zre­zyg­nu­-z zejścia-z krzyża-w dniu-zmartwychwstania
In­ter­pre­tac­ja rzeczy­wis­tości, nie jest nią samą. -patt_


in­ter­pre­tac­ja-rzeczy­wis­toś-nie jest ą-samą
Miłość jest odpowiedzią na wartość, wymaga poświęcenia. -Adolf von Hildebrand


Stu­diowa­nie ob­razów pro­wadzi do stu­diów nad człowiekiem, a stu­dia nad człowiekiem pro­wadzą do zasępienia nad sta­nem świata. -R » Anne Rice » Wampir Armand


stu­diowa­nie-ob­razów-pro­wadzi-do stu­diów-nad-człowiekiem-a stu­dia-nad-człowiekiem-pro­wadzą-do zasępienia-nad-sta­nem-świata
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. -Marion Stroud


zna­lezienie-właś­wej-oso­by-jest tak-­mo-ważne-jak by­cie-właściwą-osobą
Wiersz jest nad czas i nad śmierć. -Michał Anioł


Najgorzej jest pisać na


najgorzej-jest-pisać-na-własny-obstalunek-ale-żaden-z-pisarzy-nie-jest-wolny-od-plagiatu-popełnionego-na-sobie
Nie wierzę już w duchy, zbyt wiele ich widziałem. -Samuel Coleridge


Ten, kto się śmieje ostatni, przeważnie nie ma jednego zęba na przodzie. -Baruch Spinoza


ten-kto-ę-śmieje-ostatni-przeważnie-nie-jednego-zęba-na-przodzie
Bez krzty wiedzy, Bez tła rozumu, ide przed siebie, tak mówi me 


bez-krzty-wiedzy-bez-tła-rozumu-ide-przed-siebie-tak-mówi-me guru-co-z te­go-ze dro­ga-kreta-co-z te­go-ze pa­lec-przebity-wyk­sztal­ca
Nie nowina, że głupi mądrego przegadał. -Ignacy Krasicki


Nie każde­mu dał Pan Bóg rodzić się puchaczem. -Ignacy Krasicki


Kedy mówsz kocham to kłamesz. Młość ne zna słów, jest grą oczu, duszy i ciała. -Anonim


kedy-mówsz-kocham-to-kłamesz-młość-ne-zna-słów-jest-grą-oczu-duszy-i-ciała
Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron przed większością przykrości życia codziennego. -William Somerset Maugham


przyzwyczaić-ę-do-czytania-książek-to-zbudować-sobie-schron-przed-większośą-przykroś-życia-codziennego
Jeżeli w zda­niu pow­sta­je błąd dru­kar­ski i mi­mo to ma ono sens, to zda­nie to nie za­wierało żad­nej myśli. -Karl Kraus


jeżeli-w zda­niu-pow­sta­-błąd-dru­kar­ski-i mi­mo-to  ono-sens-to zda­nie-to nie za­wierało-żad­nej-myśli
Je­sin­na sza­rość, gdzieś w mro­ku no­cy...Bar­wna nadzieja otu­la mnie z roz­koszą...Za­baw­ne są cza­sem nasze prag­nienia...Tyl­ko gdzieś szczęście mi się schowało... -blacksun


Dla mier­not ge­niusz jest czymś niewybaczalnym. -Elbert Hubbard