Ta kość przy­padła ci w udziale, gryź ją, czy zła, czy dobra.


ta kość-przy­padła- w udziale-gryź-ją-czy-zła-czy-dobra
talmudta kośćprzy­padłaci w udzialegryźczyzładobrata kość przy­padłaprzy­padła ci w udzialegryź jączy złaczy dobrata kość przy­padła ci w udziale

Któż może zaprzeczyć, że przyjemności cielesne powstają przy udziale duszy, a przyjemności duchowe przy udziale ciała?Tak czy inaczej - żeń się: jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą - zostaniesz filozofem.Tak czy inaczej żeń się: jeśli znaj­dziesz dobrą żonę, będziesz szczęśli­wy, jeśli złą – zos­ta­niesz filozofem.Wszys­tko, co nas spo­tyka – zdro­wie czy cier­pienie, dob­ro czy zło, chleb czy głód, przy­jaźń ludzka czy niechęć, dob­ro­byt czy niedos­ta­tek – wszys­tko to w ręku Bo­ga może działać ku dobremu.Wiele w życiu mu­simy. Ale nie mu­simy czy­nić zła. A jeśli ja­kaś siła, ja­kiś strach, zmusza nas do czy­nienia zła, to nie zmu­si nas do te­go, byśmy te­go zła chcieli. Tym bar­dziej nie zmu­si nas do te­go, abyśmy trwa­li w tym chce­niu. W każdej chwi­li możemy wznieść się po­nad siebie i zacząć wszys­tko od nowa.Zabójstwo - zabicie jednego człowieka przez drugiego. Są cztery rodzaje zabójstw: przestępcze, wybaczalne, słuszne i godne pochwały, jednak nie robi to żadnej różnicy dla zabitej osoby czy padła od tego typu czy tamtego - klasyfikacja istnieje dla pomocy prawnikom.