Nie ma rzeczy straszniej­szej od baśni.


nie- rzeczy-straszniej­szej-od baś
jonathan kellermanniema rzeczystraszniej­szejod baśninie ma rzeczyma rzeczy straszniej­szejstraszniej­szej od baśninie ma rzeczy straszniej­szejma rzeczy straszniej­szej od baśninie ma rzeczy straszniej­szej od baśni

Nie ma rzeczy bo­gat­szej w możli­wości od próżni.Wal­czę z dziurami w naszej łata­nej wiele ra­zy pościeli pełnej ziaren grochu. Żebyś jak królewnę o po­ran­ku ze złych czarów budził. Roz­pros­tuję nogi by swo­bodę krwi zmrożonej nadać. I szu­kać pójdę za góry i lasy Te­go długo i szczęśliwie. Znajdź mo­rał płynący z baśni O naszych ty­siącu nocy By w jed­nej, dzi­siej­szej Cały zam­knąć czas.Nie ma ra­dośniej­szej rzeczy, jak po­kona­nie cierpienia.Nie ma nic straszniej­sze­go niż czyn­na ignorancja.Jest broń straszniej­sza niż oszczer­stwo: to prawda.Ten wróg zaw­sze naj­straszniej­szy, które­go nig­dzie spos­trzec nie można.