Miłosierdzie zaczynamy od nas samych, sprawiedliwość – od innych.


miłosierdzie-zaczynamy-od-nas-samych-sprawiedliwość-od-innych
charles dickensmiłosierdziezaczynamyodnassamychsprawiedliwośćinnychmiłosierdzie zaczynamyzaczynamy odod nasnas samychsprawiedliwość –– odod innychmiłosierdzie zaczynamy odzaczynamy od nasod nas samychsprawiedliwość – od– od innychmiłosierdzie zaczynamy od naszaczynamy od nas samychsprawiedliwość – od innychmiłosierdzie zaczynamy od nas samych

Miłosierdzie zaczynamy od nas samych, sprawiedliwość - od innych.Wdzięk – to co w innych czyni nas jeszcze bardziej zadowolonych z nas samych.Wdzięk - to co w innych czyni nas jeszcze bardziej zadowolonych z nas samych.Miłość jest najkrótszą drogą do nas samych i do innych ludzi.Do najpiękniejszych cnót człowieka należy zdolność przebaczania. Zemsta niszczy zarówno wroga, jak i nas samych, nas samych o tyle groźniej, że pustoszy naszą duszę, gdy wrogowi możemy odpłacić tylko szkodą cielesną. Przebaczenie nas pomnaża.Miłość nie tylko jest mostem, który pozwala dotrzeć nam do innych. To także most, po którym możemy dotrzeć do nas samych.