Dobre maniery - najlepszą obroną przed złymi manierami innych.


dobre-maniery-najlepszą-obroną-przed-złymi-manierami-innych
philip chesterfielddobremanierynajlepsząobronąprzedzłymimanieramiinnychdobre manierymanierynajlepsząnajlepszą obronąobroną przedprzed złymizłymi manieramimanierami innychdobre manierynajlepszą obronąnajlepszą obroną przedobroną przed złymiprzed złymi manieramizłymi manierami innychnajlepszą obroną przednajlepszą obroną przed złymiobroną przed złymi manieramiprzed złymi manierami innychnajlepszą obroną przed złyminajlepszą obroną przed złymi manieramiobroną przed złymi manierami innych

Najlepszą obroną przed logiką jest ignorancja.Dobre maniery składają się z samych małych ofiar.Dobre maniery obezwładniają wyobraźnię do tego stopnia, iż traci ona moc wywoływania obrazów.Diabły i inne złe duchy zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale same siebie zrobiły złymi. (IV Sobór Lateraneński)Najlepszy przyjaciel dostanie prawdopodobnie najlepszą małżonkę, ponieważ dobre małżeństwo opiera się na talencie do przyjaźni.Nie o to idzie, abyśmy umieli bronić siebie przed innymi, lecz by każdy z nas myślał, jak ma obronić innych przed sobą.